Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Petar Kovač, mag. ing.

  Istraživač, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2022.
  Na zavodu od:
  2022.