Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Petar Djerasimović, dipl. ing.

  Znanstveni novak, Zavod za primijenjeno računarstvo

    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Djerasimović, Petar; Gledec, Gordan.
  An Overview of Identity Management Systems Usage // Proceedings of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems.
  (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski