Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Petar Afrić, mag. ing.

  Zavodski suradnik, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Funkcija: Zavodski suradnik, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Konferencijski radovi:

  • Petar Afrić, Adrian Satja Kurdija, Lucija Šikić, Marin Šilić, Goran Delač, Klemo Vladimir i Siniša Srbljić.

   GRASP Method for Vehicle Routing with Delivery Place Selection. 2019 International Conference on AI and Mobile Service

  • Petar Afrić, Adrian Satja Kurdija, Lucija Šikić, Marin Šilić, Goran Delač, Klemo Vladimir i Siniša Srbljić.                
   Population-Based Variable Neighborhood Descent for Discrete Optimization. 2019 International Conference on AI and Mobile Service
  • Luka Tadić, Petar Afrić , Lucija Šikić , Adrian Satja Kurdija , Vladimir Klemo,  Goran Delač , Marin Šilić.
   Analysis and Comparison of Exact and Approximate Bin Packing Algorithms. 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2018.
  Na zavodu od:
  2018.

  Izabrani projekti

  Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje pametnim elektroenergetskim i komunikacijskim mrežama - GDi Ensemble OperOSS