Osnovne djelatnosti laboratorija

 

Mjerne mogućnosti laboratorija

Mjerne mogućnosti određene su u prvom redu svojstvima referentnih etalona i njihovom čuvanju. Promjene pohranjene vrijednosti prate se kod referentnog etalona napona od 1987. godine, kod referentnog etalona kapaciteta od 1977. godine, a kod 1-omskog, 10-kiloomskog i 10-megaomskog referentnog etalona otpora redom od 1969., 1970. i 1994. godine. U razdoblju prije 1994. godine referentni etalon napona bio na umjeravanju u Fluke-ovom laboratoriju i NIST-u, dok je referentni etalon kapaciteta bio umjeren u NIST-u, LCIE-u i PTB-u. Referentni etaloni otpora od 1 W i 10 kW od početka praćenja njihovih vrijednosti umjeravani su u PTB-u.

U donjoj tablici prikazane su mjerne mogućnosti laboratorija po veličinama i razinama s pripadnim nesigurnostima. Na temelju višegodišnjih podataka o pohranjivanju veličina referentnim etalonima, njihovoj analizi te podacima o čuvanju etalona, računaju se pohranjene vrijednosti i procjenjuju promjene tijekom vremena, te pripadne nesigurnosti. Drugi važan doprinos jesu nesigurnosti primijenjenih mjernih postupaka, dok je sljedeći važan doprinos utjecaj umjeravanog uređaja, koji je za svaku veličinu uzet kao element tipičnih (ili prosječnih) svojstava. U ovoj tablici prikazane nesigurnosti uključuju u sebi sve navedene doprinose.

Tablica 1. Mjerne mogućnosti laboratorija

Quantity

Instrument or Artefact

Method of Measurement

Measurand Level

Relative Exp. Uncertainty

(k = 2)

Used Standard

Source of traceability

DC voltage

Solid state voltage standard

Direct comparison

1 V

2,5 · 10-6

Fluke 732A

PTB

1,018 V

2,5 · 10-6

10 V

0,8 · 10-6

DC resistance

Fixed resistor

Comparison by means of DVM voltage ratio method

1 mW

12 · 10-6

L&N 4210 1 W,

group standard of PEL

10 mW

3 · 10-6

100 mW

1 · 10-6

1 W

1 · 10-6

10 W

1 · 10-6

100 W

1 · 10-6

1 kW

1 · 10-6

10 kW

3 · 10-6

L&N 4040-B 10 kW,

group standard of PEL

100 kW

3 · 10-6

1 MW

5 · 10-6

10 MW

8 · 10-6

L&N 4040-B 10 kW,

Fluke 742A-10M

100 MW

12 · 10-6

Capacitance

Standard capacitor

Comparison by means of transformer bridge

100 pF

2 · 10-6

GR 1408, bridge MEC-6,

1 kHz

Frequency

Cesium Beam Frequency Standard

Comparison using the phase comparison method

50 Hz, 60 Hz,

400 Hz, 1 kHz,

10 kHz, 100 kHz,

1 MHz, 5 MHz,

10 MHz

1 · 10-11

Oscilloquartz S.A. 3200

Oscilloquartz S.A. 2201

 

Razvoj novih metoda

Razvoj metoda i postupaka umjeravanja sastavni je dio razvojne politike Laboratorija u nadležnosti rukovoditelja (odgovorne osobe). Sagledavajući stvarne okolnosti širokog okruženja, za potrebe gospodarstva, mjeriteljske službe i drugih subjekata u području mjeriteljstva RH, te drugih korisnika usluga PEL-a, rukovoditelj Laboratorija sa svojim znanstveno-stručnim suradnicima održava redovite tjedne sastanke na kojima se o svakom razvojnom koraku temeljito raspravlja i odlučuje. Na taj način osiguran je neprekinuti sustav praćenja, analize, planiranja i odlučivanja o kratkoročnim i dugoročnim razvojnim rješenjima.

Slika 1. Razvoj novih metoda