Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Paulina Dučkić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za visoki napon i energetiku

  Životopis

  Paulina Dučkić rođena je 20.05.1989. u Lipljanu, Republika Kosovo. U Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je elektrotehniku i informacijsku tehnologiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu 2014. pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Davora Grgića s radom „Razvoj modela primarnog kruga NE Krško za program TRACE“. Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike na FER-u upisuje 2015. godine u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, te se zapošljava na Zavodu za primijenjenu fiziku kao stručni suradnik na projektu „Razvoj paketa računalskih programa za naprednu analizu štitova od gama i neutronskog zračenja“, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Krešimir Trontl. Doktorirala je na FER-u 2018. s radom „Modeliranje ukupnoga neutronskoga faktora nakupljanja metodom potpornih vektora“. Od 2019. radi na Zavodu za visoki napon i energetiku kao asistent na projektu. Njezin znanstveno istraživački rad usmjeren je na radiološke proračune naprednim metodama temeljenim na strojnom učenju. U okviru ERASMUS+ programa, dio istraživanja za doktorski rad napravila je na sveučilištu North Carolina State University pod vodstvom prof. dr. sc. Roberta Hayesa. Sudjelovala je na više radionica u Centru za teorijsku fiziku u Trstu, te na više međunarodnih konferencija. Osvojila je nagradu za najboljeg mladog autora na međunarodnoj konferenciji „12th International Conference of the Croatian Nuclear Society“ održanoj u Zadru 2018. Član je Hrvatskog nuklearnog društva i predsjednica Mreže mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2012.
  Godina magistriranja:
  2014.
  Godina doktoriranja:
  2018.
  Na zavodu od:
  2019.