Znanje

Odbor za znanstvena i sportska natjecanja omogućava svih studentima da se prijave za discipline u znanju na Elektrijadi 2015. Odlučeno je, kao i prošle godine, da će studenti FER -a nastupiti u svih petnaest disciplina u znanju.

 

Molimo studente da prate obavijesti oko selekcija. Voditelji pojedinih disciplina u znanju će pozvati studente na prijave za selekcije. Svi termini i dvorane (ukoliko ih ima) bit će napisani u ovom dijelu web stranice. Odbor je dao puno povjerenje voditeljima te oni mogu odlučiti tko će i na koji način biti izabran. Stoga, za sva pitanja oko selekcija molimo studente da se obrate direktno voditeljima pojedinih disciplina.

 

Iznimno zbog specifičnosti određenih područja, neki predmeti neće imati selekcije. Kao i u prethodnom slučaju, Odbor je dao puno povjerenje voditeljima da izaberu studente koji će nastupiti na natjecanju.


Prijava za Matematiku na Elektrijadi...

 

Dragi studenti,

 

molim sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju iz matematičkih kolegija da mi se jave mailom do uključivo pi daya 14.03.15. Obavezno navedite za koju matematiku se prijavljujete i koje matematike ste do sada položili.

 

 

Natjecateljski ispit na Elektrijadi se sastoji od 3 zadatka s rasporedom gradiva kako slijedi:

Matematika 1

1. Linearna algebra (algebra matrica, linearni sustavi, vektori, analitička geometrija)

2. Diferencijalni račun realnih funkcija jedne varijable

3. Integralni račun realnih funkcija jedne varijable

Matematika 2

1. Sume i konvergencija redova

2. Višestruki integrali

3. Kompleksna analiza

Stoga je za Matematiku 1 preduvjet položena MAT1, a za Matematiku 2 preduvjet je položena MAT3E i Kompleksna analiza s diplomskog studija, po mogućnosti s izvrsnim ocjenama :-)

Ispite s prijašnjih Elektrijada možete naći na zasebnim stranicama Matematike 1 i Matematike 2.

Autor: Tomislav Burić
Popis obavijesti