Česta pitanja

Područja i voditelji

 Voditelj znanosti: Martina Kutija, dipl. ing. i Nina Šindija

 

Područje Voditelj
Analiza elektroenergetskog sustava Kristina Baranašić, mag.ing.el.
Automatika Doc.dr.sc. Nikola Mišković
Električni strojevi Stjepan Stipetić, dipl.ing.
Engleski jezik  
Fizika Doc.dr.sc. Saša Ilijić
Informatika Dr.sc. Boris Milašinović
Matematika 1 Dr.sc. Tomislav Burić
Matematika 2 Dr.sc. Tomislav Burić
Objektno orijentirano programiranje Dr.sc. Ivica Botički
Osnove elektrotehnike Doc.dr.sc. Bojan Trkulja
Teorija električnih krugova Doc.dr.sc. Igor Lacković

 


Obavijesti

Uspjeh studenata FER-a na Elektrijadi...

Od 18. do 23. svibnja 2012. studenti i djelatnici FER-a sudjelovali su na Elektrijadi koja je ove godine održana u Kranevu, Bugarska.  FER se na Elektrijadi natjecao u 11 od 15 znanstvenih disciplina, a za ukupni plasman fakulteta bodovalo se 14 disciplina.


FER je na Elektrijadi u ukupnom poretku u znanju osvojio 2.mjesto zahvaljujući izvrsnim rezultatima naših studenata:
 

Analiza elektroenergetskog sustava                      
                                   – ekipno 1. mjesto
                                   – pojedinačno 2. mjesto – Bruno Jurišić
                                   – pojedinačno 3. mjesto – Martina Mikulić

Automatika   
                                   – ekipno 2. mjesto
                                   –  pojedinačno 2. mjesto – Tomislav Haus

Fizika
                                   – ekipno 2. i 3. mjesto (2 ekipe)
                                   – pojedinačno 1. mjesto – Lana Josipović

Električni strojevi
                                   – ekipno 1. mjesto
                                   – pojedinačno 1. mjesto – Igor Telalović
                                   – pojedinačno 3. mjesto – Boženko Skaramuca

Matematika 1
           
                       – ekipno 2. mjesto
                                   – pojedinačno 1. mjesto dijele – Goran Žužić i Ermin Zvizdić

Matematika 2
                                   – ekipno 1. mjesto
                                   – pojedinačno 1. mjesto – Mladen Mikša
                                   – pojedinačno 2. mjesto – Vedad Ćosić

Informatika
                                   – ekipno 2. mjesto
                                   – pojedinačno 1. mjesto – Ivan Pilat

Objektno orijentirano programiranje
                                   – ekipno 3. mjesto
                                   – pojedinačno 2. mjesto – Viktor Braut

Teorija električnih krugova
                                   – ekipno 2. mjesto
                                   – pojedinačno 1. mjesto – Luka Pravica

Osnove elektrotehnike
                                   – ekipno 2. mjesto

Engleski jezik                                   

                                   – ekipno 2. mjesto

 

Čestitke našim studentima uz želju da na sljedećim natjecanjima ostvare još bolje rezultate!

Sve rezultate natjecanja u znanju možete pronaći u repozitoriju.

U nastavku su fotografije s natjecanja.

 

Autor: Martina Kutija
Rezultati FER-a s Elektrijade 2010.:

FER je na Elektrijadi 2010 imao predstavnike u pola znanstvenih disciplina u kojima se natječu studenti na Elektrijadi, ali zbog izvanrednih rezultata timova koji su se natjecali, FER je ekipno u znanju zauzeo 5.mjesto. Rezultati u pojedinim disciplinama su u nastavku:

Automatika

  • Ekipno 1. mjesto
  • Pojedinačno 2., 4., i 8. mjesto

Matematika

  • Ekipno 1. mjesto
  • Pojedinačno 1., 2. i 6. mjesto

Fizika

  • Pojedinačno 2. mjesto

Analiza elektroenergetskih sustava

  • Ekipno 2. mjesto
  • Pojedinačno 5., 6. i 11. mjesto

Električni strojevi

  • Ekipno 3. mjesto
  • Pojedinačno 7., 9. i 14. mjesto
Autor: Mirko Cerovac

Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

U kojim disciplinama u znanju se studenti mogu natjecati na Elektrijadi?

U Analizi elektroenergetskih sustava...

Prva oblast – Osnovni proračuni 

Proračun pada napona i gubitaka snage na elementima EES-a. Bilans aktivnih i reaktivnih snaga. Prazan hod voda. Ferantijev efekat. Kompenzacija reaktivnih snaga. Sistem apsolutnih i relativnih jedinica i njihovo korišćenje pri proračunu u elektroenergetskim sistemima. Formiranje matrice admitansi nezavisnih čvorova. Formiranje matrice impedansi nezavisnih čvorova metodom korak po korak.

Druga oblast – Proračun kratkih spojeva 
Simetrični i nesimetrični kratki spojevi. Klasična metoda za proračun kratkih spojeva. Matrična metoda za proračun kratkih spojeva.

Treća oblast – Proračun tokova snaga 
Newton-Raphson-ova metoda za proračun tokova snaga. DC metod za proračun tokova snaga.

Natrag na vrh

U Automatici...

Prva oblast

Funkcija prenosa, strukturni blok dijagram, Mejsonovo pravilo, stacionarna stanja. Karakterizacija sistema u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu. Stabilnost sistema (Routh-ov test, Nikvistov kriterijum). Analiza sistema u frekvencijskom području. Analiza i sinteza metodom geometrijskog mesta korena.

Druga oblast
Digitalni sistemi upravljanja (zed transformacija, zed modifikovana transformacija, funkcija diskretnog prenosa sistema sa odabiracima i kolima zadrške). Stabilnost digitalnih sistema (Jury-jev test, Nikvistov kriterijum). Analiza i sinteza digitalnih sistema metodom geometrijskog mesta korena.

Treća oblast
Analiza i sinteza sistema metodom prostora stanja (predstavljanje kontinualnih i digitalnih sistema u prostoru stanja, karakteristični modeli takozvane kompanion forme, opservabilnost i kontrolabilnost stanja, povratna sprega po stanju, povratna sprega po izlazu, projektovanje opservera).

Natrag na vrh

U Električnim strojevima...

Prva oblast
Transformatori Jednofazni i trofazni transformator, ekvivalentna šema i vektorski dijagram. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj transformatora, određivanje elemenata ekvivalentne šeme. Pad napona, promena sekundarnog napona, Kapov trougao. Trofazni dvonamotajni transformator, sprege. Paralelni rad transformatora. Specijalne vrste transformatora: autotransformator, pretvarači broja faza, tronamotajni transformator, regulacioni transformator. Nesimetrično opterećenje. Prelazni procesi. Termički procesi. Dimenziona analiza. Raspodela potencijala pri prenaponu.

Druga oblast
Mašine za jednosmernu struju Jednosmerni motori sa nezavisnom, paralelnom, rednom i složenom pobudom: pokretanje, promena brzine. Jednosmerni generator: samopobuđivanje, prazan hod, spoljna karakteristika, određivanje radne tačke. Gubici snage, stepen iskorišćenja. MPS mašina jednosmerne struje. Reakcija indukta. Komutacija. Radne karakteristike u stacionarnim režimima. Namotaji: prosti i složeni, omčasti i valoviti.

Treća oblast
Asinhrone mašine Idealizovana asinhrona mašina: ekvivalentna šema, vektorski dijagram, mehanička karakteristika. Realna asinhrona mašina: ekvivalentna šema, vektorski dijagram, mehanička karakteristika, prazan hod, kratak spoj. Energetski bilans, gubici snage. Klosov obrazac. Jednofazni asinhroni motor.

Četvrta oblast
Sinhrone mašine. Sinhroni generatori (turbo i hidro): vektorski dijagram ems, mps i struja, aktivna i reaktivna snaga, momenat, spoljna karakteristika, ugaone karakteristike, promena aktivne i reaktivne snage, statićka stabilnost, paralelni rad na mreži, rad na sopstvenoj mreži. Sinhroni motori (turbo i hidro): vektorski dijagram ems, mps i struja, aktivna i reaktivna snaga, momenat.

Natrag na vrh

U Elektronici 1...

Prva oblast
Jednostepeni, dvostepeni i diferencijalni pojačavači. Jednosmerni i naizmenični režim. Određivanje maksimalnog hoda, ulazne i izlazne otpornosti, naponskog i strujnog pojačanja.

Druga oblast
Pojačavači snage u klasi A, AB i B. Jednosmerni i naizmenični režim. Određivanje maksimalnog hoda. Bilans snaga. Određivanje prenosne karakteristike.

Treća oblast
Pojačavači sa negativnom povratnom spregom. Jednosmerni i naizmenični režim. Određivanje ulazne i izlazne otpornosti, naponskog, strujnog i kružnog pojačanja. Frekvencijske karakteristike (bez crtanja Bodeovih dijagrama).

Četvrta oblast
Kola sa operacionim pojačavačima, računske jedinice i uobličavači signala. Odredivanje prenosne karakteristike.

Peta oblast
Linearni stabilizatori sa rednim tranzistorom. Određivanje nominalnih uslova rada i karakteristike strujne zaštite .

Natrag na vrh

U Elektronici 2...

Prva oblast
Logička kola.

Druga oblast
Amplitudski komparatori (sa histerezisom i bez histerezisa).

Treća oblast
Monostabilni i astabilni multivibratori (sa logičkim kolima i operacionim pojačavačima).

Četvrta oblast
Generatori linearnih vremenskih oblika (monostabilni i astabilni).

Peta oblast
Linearni stabilizatori sa rednim tranzistorom. Određivanje nominalnih uslova rada i karakteristike strujne zaštite.

Natrag na vrh

U Engleskom jeziku...

Poznavanje stručnih termina iz oblasti elektrotehnike

Poznavanje osnovnih glagolskih vremena u aktivu i pasivu

Poznavanje pravila za pisanje rezimea/apstrakta

Vladanje pisanjem, čitanjem, razumevanjem pročitanog i govorom na engleskom jeziku (u okviru jezika struke)

Provera znanja obuhvata dva dela testa:

Pisani test

Close test – tenses in active voice

Close test – tenses in passive voice

Reading comprehension – vocabulary test

Summary/abstract: 8-10 sentences


Usmeni deo

Prezentacija na engleskom jeziku u vezi sa jednom od navedenih tema u trajanju od 10 minuta (dva takmičara): spisak tema.

Natrag na vrh

U Fizici...

Prva oblast
Pravolinijsko kretanje. Jednako promenljivo kretanje. Krivolinijsko kretanje. Brzina i ubrzanje kod krivolinijskog kretanja. Kosi hitac. Kružno kretanje. Ugaona brzina i ubrzanje kod kružnog kretanja. Tangencijalna brzina i tangencijalno i normalno ubrzanje kod kružnog kretanja. Statički moment sile. Moment sprega sila. Uslovi ravnoteže materijalne tačke i krutog tela. Položaj centra mase.

Druga oblast
Njutnovi zakoni. Zakon o održanju količine kretanja. Inercijalne sile (centrifugalna sila). Mehanički rad konstantne i promenljive sile. Kinetička i potencijalna energija. Zakon o održanju mehaničke energije. Snaga.

Treća oblast
Moment inercije. Rad, kinetička energija i snaga kod rotacionog kretanja. Moment količine kretanja. Zakon o održanju momenta količine kretanja. Rotacija tela oko slobodne ose. Kotrljanje. Njutnov zakon gravitacije. Gravitaciono polje unutar i van površine zemlje. Gravitaciona potencijalna energija. Kosmičke brzine.

Četvrta oblast
Prosto harmonijsko kretanje. Energija kod prosto harmonijskog kretanja. Prigušeno oscilatorno kretanje. Prinudno oscilatorno kretanje. Rezonancija. Slaganje oscilatornih kretanja istog pravca. Prostiranje talasa u elastičnoj sredini. Odbijanje i prelamanje talasa. Prenošenje energije talasima. Stojeći talasi. Zvučni talasi. Doplerov efekat.

Peta oblast
Statika fluida. Tečnosti i gasovi u gravitacionom polju. Pritisak i sila pritiska. Zavisnost pritiska od položaja u fluidu u gravitacionom polju. Dinamika fluida. Stacionarno strujanje. Bernulijeva jednačina i njena primena. Proticanje viskozne tečnosti kroz cilindričnu cev. Štoksov zakon.

Šesta oblast
Idealni gasovi. Opšta jednacina gasnog stanja. Količina toplote. Specifična toplota. Rad pri širenju gasova. Adijabatska promena gasnog stanja. Mikrostruktura pritiska. Unutrašnja energija. Odnos spečificnih toplota. Srednja dužina slobodnog puta. Maksvelova raspodela čestica po brzinama.

Sedma oblast
Prvi zakon termodinamike. Termodinamički procesi. Kružni procesi. Karnoov ciklus. Drugi zakon termodinamike. Entropija. Provodenje toplote kroz višeslojne ploče, cilindričnu cev i sfernu ljusku. Konvekcija toplote. Zračenje apsolutno crnog tela. Štefan-Bolcmanov zakon zračenja.

Osma oblast
Fermaov princip. Refleksija i prelamanje svetlosti na ravnoj i sfernoj graničnoj površini. Ravna i sferna ogledala. Optičarska jednačina tankog sočiva. Sistem od dva sočiva. Prosti optički instrumenti (lupa i mikroskop).

Deveta oblast
Elektromagnetska priroda svetlosti. Interferencija i polarizacija svetlosti. Frenelova i Fraunhoferova difrakcija na jednom otvoru. Difrakcija svetlosti na optičkoj rešetki. Redovan i neredovan zrak. Dvojno prelamanje. Intenzitet svetlosnog izvora. Svetlosni fluks i osvetljenost. Njutnovi prstenovi.

Deseta oblast
Dualistička priroda materije. Fotoefekat i Komptonov efekat. X-zračenje. Borova teorija atoma vodonika. Hajzenbergove relacije neodređenosti. Klasični i relativistički pristup u atomskoj fizici. Naelektrisanje i masa jezgra. Energija veza nukleona u jezgru. Defekt mase. Radioaktivno raspadanje. alfa, beta i gama raspad. Apsorpcija radioaktivnog zračenja. Nuklearna lančana reakcija.

Natrag na vrh

U Informatici...

Analiza složenosti

Načini adresiranja i prenos parametara

Ulazna i izlazna konverzija podataka

Nizovi i Matrice

Liste (stekovi, redovi, kruže i dvostruko ulančane)

Skupovi

Binarna stabla

Operacije nad bitovima

Rad sa datotekama

Rekurzije

Natrag na vrh

U Matematici 1...

Prva oblast
Matrice. Determinante. Sistemi linearnih jednačina. Vektorska algebra.

Druga oblast
Realne funkcije jedne promenljive. Granične vrednosti. Izvodi. Primena izvoda.

Treća oblast
Jednostruki integrali. Diferencijalne jednačine prvog reda.

Natrag na vrh

U Matematici 2...

Prva oblast
Brojni, stepeni i Furijeovi redovi.

Druga oblast
Krivolinijski, površinski i višestruki integrali.

Treća oblast
Funkcije kompleksne promenljive.

Natrag na vrh

U Objektno orijentiranom programiranju...

Sve već navedeno za informatiku

Programski jezik C++

Klase

Prijateljske funkcije klasa

Zajednički članovi klasa

Neposredno ugrađivanje u kod

Globalne promenljive

Konstruktori i destruktori (kopija, konverzija)

Tokovi izvršavanja konstruktora

Preklapanje operatora

Izvedene klase (apstraktne, virtuelne)

Izuzeci

Generičke funkcije i klase (template)

Ulaz i izlaz (tokovi – stream, datoteke)

Natrag na vrh

U Osnovama elektrotehnike...

Prva oblast
Linearna električna kola stalne jednosmerne struje. Razne veze otpornika. Rešavanje razgranatih kola stalne jednosmerne struje primenom I i II Kirhofovog zakona, metode konturnih struja i metode napona između čvorova.

Druga oblast
Rešavanje razgranatih električnih kola stalne jednosmerne struje primenom teorema: superpozicije, uzajamnosti, Tevenenove i Nortonove, kompenzacije, linearnosti. Transfiguracije električnih kola. Snaga i energija u kolima stalne jednosmerne struje.

Treća oblast
Kola stalne jednosmerne struje sa kondenzatorima i elektrostatička kola. Elektrostatičko polje: vektor jačine električnog polja i potencijal. Energija i sile u elektrostatičkom polju.

Četvrta oblast
Polarizacija dielektrika. Pločasti, cilindrični i sferični kondenzator. Kondenzatori sa višeslojnim dielektricima.

Peta oblast
Stalni magneti i elektromagneti. Magnetsko polje električne struje. Bio-Savarov zakon. Amperov zakon. Zakon o konzervaciji magnetskog fluksa. Linearna magnetska kola. Elektromagnetska sila.

Šesta oblast
Elektromagnetska indukcija. Faradej-Maksvelov zakon. Lencovo pravilo. Samoindukcija i međusobna indukcija. Materijali u magnetskom polju. Uopšteni Amperov zakon. Magnetski histerezis. Nelinearna magnetska kola. Energija magnetskog polja.

Sedma oblast
Linearna kola naizmenične struje. Prikazivanje naizmeničnih veličina fazorima. Primena kompleksnog računa za rešavanje kola naizmenične struje: I i II Kirhofov zakon, metoda konturnih struja i metoda napona između čvorova.

Osma oblast
Primena teorema za rešavanje kola naizmenične struje: superpozicije, uzajamnosti, Tevenenove i Nortonove, kompezacije, linearnosti. Transfiguracije električnih kola.

Deveta oblast
Snaga u kolima naizmeničnih struja. Kola sa induktivno spregnutim kalemovima. Fazna rezonancija i fazna antirezonancija u kolima prostoperiodične struje.

Deseta oblast
Uravnotežena trafozna kola. Primena fazorskog i kompleksnog računa u trofaznim kolima. Veze u trougao i veze u zvezdu. Snage u kolima trofaznih struja. Uravnotežena trofazna kola sa induktivno spregnutim kalemovima.

Natrag na vrh

U Telekomunikacijama...

Prva oblast – Analiza signala i sistema
Spektralna analiza periodičnih i aperiodičnih signala. Prenos signala kroz linearne sisteme. Bilansi snage i odnosi signal/šum za linearne sisteme.

Druga oblast – Statistička teorija telekomunikacija
Slučajna varijabla i funkcije raspodele i gustina raspodele verovatnoće (diskretne i kontinualne). Neke specifične raspodele i funkcije gustine raspodele verovatnoće (binomna, Gausova, eksponencijalna, Laplasova, u). Autokorelacija, kroskorelacija.

Treća oblast – Teorija informacija
Izvori informacija, entropija izvora (kontinualni i diskretni). Statistički model telekomunikacionog kanala, transformacija.

Četvrta oblast – Analogne modulacije
Analogne modulacije.
Amplitudska modulacija. Ugaone modulacije (frekvencijska i fazna i veza medu njima). Impulsne modulacije. Bilansi snage i odnosi signal/šum za navedene modulacije.

Peta oblast – Digitalne telekomunikacije
PMC (odmeravanje, kvantovanje, kodovanje, kompresija). Delta modulacija i njene varijante. Odnosi signal/šum (kvantovanja, granularni). Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu (ISI, šum, Pe, Vb , dijagram oka). Prenos digitalnih signala u transponovanom opsegu (digitalne modulacije). Optimizacija prenosa (T-filtar, korelacioni prijemnik).

Natrag na vrh

U Teoriji električnih krugova...

Prva oblast
Elementi električnih kola.
Elementi sa jednim pristupom, pasivnost, akumulisanje energije. Nezavisni generatori. Elementi sa dva pristupa. Kontrolisani generatori, operacioni pojačavač. Induktivni transformatori. 
Rešavanje kola u vremenskom domenu.
Rešavanje svođenjem na jednu diferencijalnu jednačinu. Sopstveni odziv u kolima prvog reda, drugog reda i u kolima višeg reda. Odziv usled eksitacije (Hevisajdove, usponske, eksponencijalne, impulsne), regularna komutacija. Potpuni odziv. Rešavanje kola pri delovanju proizvoljne eksitacije: superpozicioni integral.

Druga oblast
Rešavanje kola u kompleksnom (frekvencijskom) domenu.
Ustaljen prostoperiodicni režim. Funkcije mreže u kompleksom domenu: ulazna impedansa i admitansa, funkcije prenosa. Induktivno spregnuta kola. Ustaljen pseudoperiodicni režim. Rezonancija. Ustaljen periodični (složenoperiodicni) režim. Analiza kola primenom Laplasove transformacije.

Treća oblast
Funkcije kompleksne promenljive. 
Složene mreže i načini rešavanja. Mreže sa dva pristupa, primarni i sekundarni parametri. Vezivanje mreža. Ekvivalentne mreže. Pasivne mreže. 
Električni vodovi.
Opšte jednačine prostiranja, primarni i sekundarni parametri. Neograničen vod, brzina prostiranja (faze). Ograničen vod zatvoren impedansom. Refleksija, stojeći talasi.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja