Najčešće postavljana pitanja

Prijava i upis na preddiplomski studij FER-a

Kako se prijaviti za upis na FER?

Za upis na FER prijavljujete se preko portala www.postani-student.hr.

Što se sve vrednuje prilikom prijave za upis?

Prilikom prijave za upis na FER vreduju se postignuti uspjeh u srednjoj školi (najviše 400 bodova) te rezultati na ispitima državne mature (najviše 600 bodova).

Koje ispite državne mature trebam prijaviti ako se želim upisati na FER?

Ako se želite upisati na FER, trebate prijaviti ispit državne mature iz predmeta Matematika (isključivo viša razina) i predmeta Fizika pri čemu iz predmeta Matematika možete ostvariti najviše 360 bodova, a iz predmeta Fizika najviše 240 bodova.

Koliko najviše bodova mogu ostvariti u razredbenom postupku?

U razredbenom postupku možete ostvariti najviše 1000 bodova.

Na koji način mogu izračunati bodove koje ostvarujem na temelju uspjeha u srednjoj školi?

Uspjeh u srednjoj školi boduje se na sljedeći način: prosjek ocjena 1. razreda najviše 80 bodova, prosjek ocjena 2. razreda najviše 80 bodova, prosjek ocjena 3. razreda najviše 80 bodova, prosjek ocjena 4. razreda najviše 80 bodova, prosjek ocjena obveznih predmeta državne mature najviše 80 bodova pri čemu se podjednako vrednuju ocjene hrvatskog i stranog jezika na osnovnoj i višoj razini.

Broj bodova po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se sljedećom jednostavnom formulom:

Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova

Primjerice, ako ste u 1. razredu ostvarili prosjek ocjena 3,70, po toj ćete osnovi dobiti:

3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.

Broj bodova koji ćete ostvariti na osnovu rezultata obveznih predmeta državne mature računa se na način da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika, te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s 80. Na primjeru pristupnika koji je položio hrvatski jezik na višoj razini i ostvario ocjenu 4, strani jezik na nižoj razini za koji je dobio ocjenu 3 i matematiku na višoj razini za koju je dobio ocjenu 5, broj bodova koji stječe iznosi (4+3+5)/15x80 = 64,00.

Na koji način mogu izračunati bodove koje ostvarujem na temelju postignutog rezultata na ispitima državne mature?

Za bodovanje ispita iz predmeta Matematika (isključivo visa razina) i predmeta Fizika uzima se postotak riješenosti testa. Ako, primjerice, točno riješite 60% ispita iz Fizike, dobit će za to 60 / 100 x 240 = 144 boda.

Priznaje li se za upis položena državna matura od prošle godine?

Da.

Priznaje li se za upis matura koja je položena prije uvođenja državne mature, odnosno prije 2010. godine?

Da, ali je svakako potrebno prijaviti i pristupiti propisanim ispitima državne mature (Matematika viša razina i Fizika).

Do kada je rok za prijavu ispita državne mature ako planiram upisati studij na FER-u u akademskoj godini 2017./2018.?

Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2017. godine u 12.00 sati.

Biram li studijski program već prilikom upisa na studij?

Ne. Prva godina studija je zajednička. Student bira studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija ili Računarstvo prilikom upisa 2. nastavne godine, a modul (usmjerenje) prilikom upisa 3. nastavne godine.

Kolika je upisna kvota?

Predviđena upisna kvota je 640 za kandidate hrvatske državljane i državljane zemalja članica EU i 10 za kandidate strane državljane.

Ostvario sam pravo upisa na FER? Kada se mogu doći upisati?

Termini upisa i informacije o upisu bit će objavljene na fakultetskim mrežnim stranicama (www.unizg.fer.hr) neposredno prije objave konačnih upisnih rang lista.

Moram li se osobno doći upisati?

Da.

Postoji li mogućnost upisa izvanrednog studija?

Ne. Na FER-u se izvodi isključivo redovan studij te su pristunost na nastavi i kontinuirana aktivnost na predmetu iznimno važni za uspješno studiranje.

Prije upisa na FER studirao sam na FSB-u. Postoji li mogućnost priznavanja nekog/ih položenog/ih predmeta?

Da. U tom slučaju trebate prilikom prva dva tjedna nastave u Studentsku službu predati molbu za priznavanje položenog/ih predmeta naslovljenu na prodekana za nastavu. Molbi svakako trebate priložiti prijepis ocjena i ovjereni sadržaj predmeta.

Prije upisa na FER studirao sam na FSB-u, ali nisam završio studij. Hoću li imati pravo na subvenciju školarine prilikom upisa na studij?

Nećete. Prilikom upisa studija imat ćete obvezu plaćanja maksimalne participacije u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna. Kasnije tijekom studija će obveza plaćanja participacije u troškovima studija ovisiti o vašemuspjehu na studiju.

Prijelaz s drugog studija

Mogu li se prebaciti sa stručnog studija na FER?

Ne. Prebacivanje sa stručnog studija na FER nije moguće.

Mogu li se prebaciti s drugog sveučilišnog studija na FER?

Da. Prijelaz na FER je moguć s drugih srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija pod uvjetom da kandidat ispunjava propisane uvjete prijelaza.

Koje uvjete moram ispunjavati da bih ostvario prijelaz na FER?

Na matičnom fakultetu trebate imati prosjek ocjena barem 3,50, u dosadašnjem tijeku studija trebate ostvariti u prosjeku barem 40 ECTS bodova po svakoj aktivnoj godini studija te imati položen ispit sadržajno istovrijedan ispitu Matematika 1.

Do kada je rok za predaju molbe za prijelaz na FER u akademskoj godini 2017./2018.?

Molbe za prijelaz zaprimaju se u Pisarnici fakulteta tijekom lipnju 2017. godine, a krajnji rok je 30. 6. 2017. godine.

Trebam li se ispisati s matičnog fakulteta prije predaje molbe za prijelaz?

Ni slučajno! Prilikom predaje molbe za prijelaz obavezno trebate imati aktivan studentski status na matičnom fakultetu. Ispisnicu trebate zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz.

Ispunjavam uvjete za prijelaz. Na matičnom fakultetu ispunjavam uvjete za upis 3. nastavne godine u akademskoj godini 2017./2018. Hoću li i na FER-u upisati 3. nastavnu godinu?

Godina studija koju možete upisati na FER-u ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 54 ECTS bodova i u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 114 ECTS bodova.

Hoću li imati pravo na subvenciju školarine ako ostvarim prijelaz na FER?

U godini prijelaza imat ćete obvezu plaćanja maksimalne participacije u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna. Kasnije tijekom studija će obveza plaćanja participacije u troškovima studija ovisiti o vašem uspjehu na studiju.

Koje je radno vrijeme Studentske službe za studente i stranke?

Svaki radni dan od 12.00 do 14.00 sati.

O svakoj iznimnoj promjeni radnog vremena studenti će biti pravovremeno obaviješteni na fakultetskim mrežnim stranicama.

Koje dokumente je potrebno dostaviti radi dobivanja potvrde o izjednačavanju akademskih nazivia?

Informacije o izdavanju potvrde o izjednačavanju akademskim nazivima mogu se dobiti na naslovnoj stranici fakulteta - Postupak izdavanja potvrda o izjednačavanju akademskih ili stručnih naziva sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Student/ica sam drugog fakulteta u Zagrebu. Na vašem fakultetu htio/htjela bih upisati jedan predmet. Molim vas za upute.

Studenti drugih fakulteta mogu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva upisati pojedine predmete kroz horizontalnu mobilnost studenata. Da biste predmet upisali potrebno je:

 1. Suglasnost predmetnog nastavnika

 2. Potvrda o redovitom studiju sa matičnog fakulteta

 3. Molba za upis predmeta, kojoj prilažete suglasnost predmetnog nastavnika

Potpunu dokumentaciju predajete u Studentskoj službi u uredovno vrijeme šaltera za studente (od 12.00 do 14.00 sati). Nakon polaganja predmeta u Studentskoj službi preuzimate potvrdu o položenom predmetu.

Koji je postupak izdavanja nove studentske iskaznice koja je oštećena /izgubljena/ ukradena ili u slučaju kada moram promijeniti podatke na iskaznici?

Zahtjev za izdavanje studentske iskaznice student podnosi u Studentskoj službi u uredovno vrijeme šaltera za studente (obrazac možete preuzeti i ovdje). Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje nove studentske iskaznice potrebno je priložiti:

 1. „Staru“ studentsku iskaznicu, osim u slučaju gubitka ili krađe
 2. Dokaz o uplati troška izdavanja nove studentske iskaznice
 3. Samo studenti koji posjeduju e-indeks (žuta iskaznica) u slučaju gubitka ili krađe su dužni u Narodnim novinama isti proglasiti nevažećim, te prilikom predaje zahtjeva za izdavanje nove studentske iskaznice priložiti oglas iz Narodnih novina.

Podatci potrebni za uplatu troška izdavanja studentske iskaznice:

Iznos: 50,00 HRK

Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080

Model: 00

Poziv na broj zaduženja: OIB-65

Opis plaćanja: 1-4

Prosječan rok dostave nove studentske iskaznice je 7 radnih dana.

Podnošenjem zahtjeva za novu studentsku iskaznicu student može tražiti privremenu iskaznicu kojom ostvaruje prava na prehranu u razdoblju dok ne dobije novu iskaznicu. Trošak naknade za korištenje privremene studentske iskaznice snosi student. Po preuzimanju nove studentske iskaznice, privremena iskaznica se vraća u Studentsku službu.

Podatci potrebni za uplatu naknade za korištenje privremene studentske iskaznice:

Iznos: 10,00 HRK

Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080

Model: 00

Poziv na broj zaduženja: OIB-65

Opis plaćanja: 1-5

Na koji način studenti mogu dobiti potvrdu o statusu studenta (potvrdu o upisu)?

Potvrde o upisu (za ostvarivanje prava u javnom prijevozu, zdravstveno osiguranje, dječji doplatak, Student servis, i sl.), te potvrde s prijepisom ocjena (za ostvarivanje prava na stipendiju, stručnu praksu, nastavak školovanja i sl.) studenti sami podižu na Studomatima i pripadajućim printerima u zgradi D, ispred Studentske službe.

Na koji način studenti mogu dobiti specifičnu potvrdu o statusu studenta (potvrdu o upisu) koju nije moguće dobiti na Studomatu?

U tom slučaju student treba Studentskoj službi uputiti zahtjev za izdavanje potvrde o upisu ili potvrde s prijepisom ocjena. U zahtjevu svakako treba navesti svrhu za koju je potvrda potrebna te navesti ako potvrda/prijepis ocjena trebaju sadržavati neke dodatne informacije. Zahtjev možete predati na šalteru Studentske službe u uredovno vrijeme ili na adresu elektroničke pošte stuslu@fer.hr.

Redovno sam upisan u akademsku godinu ali mi studomat ne želi printati potvrde, zašto?

Tri su najčešća razloga zašto studomat ne printa potvrde:

 1. Ako vam studomat javlja obavijest: „Iskoristio potvrda 0 / 0“ printajte krivu vrstu potvrda, potrebno je printati sljedeće vrste potvrda:
 • potvrda o upisu za bolonjske studije
 • potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije;
 1. Problem je nastao u vezi sa Srcem – Sveučilišni računarski centar. U ovom slučaju problem prijavite u Studentsku službu. Molimo za strpljenje, problem će biti otklonjen u najkraćem mogućem roku;
 2. Nisu podmirene financijske obveze prema Fakultetu (upisnina, školarina).

Tko sve ostvaruje pravo na višu razinu prehrane i što moram napraviti kako bi ostvario/la pravo na višu razinu prava?

Razine prava na prehranu bilježe se brojevima: 1, 2 i 2,5, te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva ili dva i pol meni obroka dnevno.

Razina 1 pripada svim redovito upisanim studentima.

Razina 2 pripada sljedećim skupinama:

 • studenti s prebivalištem izvan Zagrebačke županije – u Studentsku službu trebaju dostaviti potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice;
 • studenti koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja (Odluka Grad Zagreb) – u Studentsku službu trebaju dostaviti potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice;
 • strani državljani koji koriste potporu iz Međunarodne razmjene kao stipendisti ministarstva;
 • strani državljani iz zemalja članica EU koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

Razina 2,5 pripada sljedećim skupinama:

 • studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu – u Studentsku službu trebaju dostaviti potvrdu studentskog centra;
 • studenti izrazito slabog imovinskog stanja – trebaju kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje će im izdati rješenje koje je potrebno dostaviti Studentskoj službi;
 • student koji spadaju u kategoriju vrhunskog sportaša a boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta - u Studentsku službu trebaju dostaviti rješenje o kategorizaciji sportaša I-III kategorije Hrvatskog olimpijskog odbora, kopiju osobne iskaznice i uvjerenje o prijavi boravišta.

Redovno sam upisan u akademsku godinu ali nemam prava na prehranu, zašto?

Razlozi gubitka prava na pokriće troškova prehrane su:

 • student koji studiranja duže od 4 godine na preddiplomskom studiju (3 godine redovno + 1 dodatno) i duže od 3 godine na diplomskom studiju (2 godine redovno + 1 dodatno);
 • student koji je u prethodnoj akademskoj godini stekao manje od 18 ECTS-a;
 • student koji je u dvije uzastopne godine stekao manje od 36 ECTS-a;
 • student koji po drugi put mijenja studijski program;
 • student koji su se vratio sa ERASMUS razmjene, a nije predao Certificate of Departure.

Ako ste izgubili pravo na pokriće troškova prehrane, a ne nalazite se ni u jednoj kategoriji gore navedenoj molimo da se javite se u Studentsku službu.

Koji je postupak ispisa sa Fakulteta u slučaju kada sam izgubio/la studentska prava ili kada ne želim nastaviti studij na ovom fakultetu i što moram napraviti ako želim napraviti prijelaz na drugi fakultet?

Zahtjev za ispis student podnosi u Studentskoj službi u uredovno vrijeme šaltera za studente (obrazac možete preuzeti i ovdje). Prije upućivanja zamolbe student je dužan podmiriti sve financijske obveze prema Fakultetu.

Pri podnošenju zahtjeva za ispis s Fakulteta potrebno je priložiti:

 • potvrdu iz knjižnice da su vraćene sve knjige (bez obzira da li su knjige posuđivane ili nisu)
 • kartonski fascikl

Rješenje o ispisu, prijepis ocjena i dokumente student može preuzeti sljedeći radni dan.

O potrebnoj dokumentaciji i mogućnostima prijelaza na drugo visoko učilište student se mora informirati na visokim učilištu na koje želi napraviti prijelaz pri čemu svakako vodite računa da ne pokrećete postupak ispisa s fakulteta sve dok ne dobijete rješenje vaše molbe za prijelaz. Na trenutnom fakultetu moguće je ovjeriti isprintani plan i program. Plan i program možete pregledati ovdje.

Kada može redoviti student zatražiti mirovanje studentskih obveza?

Okolnosti koje su temelj za odobravanje mirovanja obveza studenta su:

 • za vrijeme trudnoće,
 • za studenticu majku ili studenta oca do godine dana starosti djeteta
 • za vrijeme dulje bolesti
 • odsutnost zbog obavljanja dužnosti u postrojbama Hrvatske vojske
 • za vrijeme međunarodne razmjene studenta, te
 • u drugim opravdanim slučajevima zbog kojih je student propustio nastavu koju nije moguće nadoknaditi u okviru redovitog studijskog programa

Više Informacija mirovanju studentskih obveza mogu se dobiti ovdje, a odgovarajuće obrasce možete preuzeti ovdje: Potvrda o dugotrajnoj spriječenosti i Zahtjev za mirovanje obveza.

Što moram napraviti kada promijenim mjesto prebivališta ?

Student je dužan što prije dostaviti potvrdu o promjeni prebivališta u Studentsku službu. Potvrdu je potrebno zatražiti u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem je prijavljeno novo prebivalište.

U aplikaciji za upis godine, u rubrici Osobni podatci, evidentiran podatak o mjestu prebivališta nije u skladu s podatcima o mjestu prebivališta navedenim na mojoj osobnoj iskaznici.

U slučaju kada podatci nisu točni potrebno je na Studentsku službu dostaviti kopiju važeće osobne iskaznice.

U aplikaciji za upis godine, u rubrici Osobni podatci, evidentiran podatak o mjestu rođenja, imenu ili prezimenu, datumu rođenja nije točan.

U slučaju kada podatci nisu točni potrebno je u Studentsku službu što prije dostaviti službeni dokument (kopija važeće osobne iskaznice, rodni list i sl.) na temelju kojeg će Studentska služba promijeniti neispravan/e podatak/e. Ovo je jako važno zbog izdavanja potvrda i prijepisa ocjena, a po završetku studija i diplome s ispravnim osobnim podatcima.

Što moram napraviti kada promijenim prezime/ime?

U Studentsku službu je potrebno predati obrazloženu molbu uz koju je potrebno priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde kojom dokazujete promjenu prezimena/imena (novi rodni list ili vjenčani list) te predati zahtjev za izdavanje nove studentske iskaznice radi promjene podataka koji se na njoj ispisuju.

Što moram napraviti kako bih promijenio/la mentora?

U Studentsku službu je potrebno predati popunjenu molbu za promjenu mentora, kojoj prilažete suglasnost starog mentora, novog mentora i predsjednika Odbora.

Molbu za promjenu mentora na preddiplomskom studiju možete preuzeti ovdje.

Molbu za promjenu mentora na diplomskom studiju možete preuzeti ovdje.

Što moram napraviti kako bih promijenio/la modul/profil?

U Studentsku službu je potrebno predati popunjenu molbu za promjenu modula/profila, kojoj prilažete suglasnost mentora i predsjednika Odbora.

Molbu za promjenu modula na preddiplomskom studiju možete preuzeti ovdje.

Molbu za promjenu profila na diplomskom studiju možete preuzeti ovdje.

Trebam li ponovno upisati nepoloženu vještinu i/ili predmet za iznimno uspješne studente?

Ne. Studenti koji su upisali, a nisu položili vještinu bit će po okončanju svih ispitnih rokova automatski oslobođeni obveze polaganja vještine, nije potrebno predavati molbe za oslobađanje polaganja vještine/predmeta. Studenti koji nisu položili vještinu, a žele ju upisati ponovno, trebaju u Studentsku službu, u rokovima za upis, predati zamolbu za ponovni upis vještine naslovljenu na prodekana za nastavu. Ista napomena odnosni se i na predmete za iznimno uspješne studente.

Koliko moram položiti ECTS bodova kako bi redovno upisao/la 2. godinu?

Redovni upis druge godine student ostvaruje sa položena 54 ECTS boda.

Koliko moram položiti ECTS bodova kako bi redovno upisao/la 3. godinu?

Redovni upis treće godine student ostvaruje sa položenih 114 ECTS bodova.

Gdje mogu pronaći odgovore na česta pitanja vezana uz upis godine?

Odgovore na česta pitanja vezana uz upis godine možete pronaći na stranici posvećenoj čestim pitanjima studenata. Ova stranica će se kontinuirano nadopunjavati kroz tijek prijava na osnovu vaših čestih upita.

Završni rad / Diplomski rad

Mogu li upisati Završni rad ako nisam položio/la sve predmete?

Završni rad možete upisati u slučaju kad imate mogućnost završiti preddiplomski studij u semestru u kojem upisujete Završni rad. Ako Završni rad upisujete u ljetnom semestru, a imate nepoloženih predmeta iz zimskog semestra, tada Završni rad možete upisati samo ako imate mogućnost polaganja ispita iz zimskog semestra u jesenskom roku (imate pravo izlaska na ispit). Ako nemate pravo polaganja predmeta na ispitnom roku, tada niti studij ne biste mogli završiti u ljetnom roku, pa stoga ne možete niti upisati Završni rad. Završni rad možete predati i obraniti neovisno o tome jeste li položili sve ostale predmete u tom semestru.

Mogu li upisati Diplomski rad ako nisam položio/la sve predmete?

Diplomski rad možete upisati ako imate mogućnost završiti diplomski studij u semestru u kojem upisuje te Diplomski rad. Uz Diplomski rad možete upisati samo jedan predmet. Navedeno podrazumijeva da ukupan broj ECTS bodova nepoloženih i neupisanih predmeta potrebnih za završetak studija iznosi najviše 10 ECTS-a.

Diplomski rad možete upisati u ljetnom semestru čak i ako imate jedan nepoloženi predmet iz zimskog semestra, ali samo ako imate mogućnost polaganja ispita iz ovog predmeta u jesenskom roku (imate pravo izlaska na ispit). Ako nemate pravo polaganja predmeta na ispitnom roku, tada niti studij ne biste mogli završiti u ljetnom roku, pa stoga ne možete niti upisati Diplomski rad. Diplomski rad možete braniti tek nakon što ste položili sve upisane predmete i predmete propisane studijskim programom.

Za studente u međunarodnoj razmjeni o broju upisanih predmeta uz Diplomski rad odlučuje prodekan za nastavu.

Što moram učiniti nakon što obranim Završni rad?

U Studentsku službu trebate predati potvrdu iz knjižnice da su vraćene sve knjige (bez obzira da li su knjige posuđivane ili nisu) i studentsku iskaznicu na poništenje. Ako je student prilikom upisa predao originalne dokumente (maturalna svjedodžba, domovnica i rodni list) isti će mu biti vraćeni.

Ako je studentu potrebna potvrda o završetku preddiplomskog studija prije svečane promocije, može predati pisanu molbu na Studentsku službu u uredovno vrijeme šaltera za studente ili poslati zahtjev na službeni mail Studentske službe: stuslu@fer.hr. Na molbi je potrebno navesti svrhu u koju se potvrda izdaje.

Što moram učiniti nakon što obranim Diplomski rad?

Najkasnije mjesec dana nakon obrane Diplomskog rada student je dužan na Studentsku službu predati potvrdu iz knjižnice da su vraćene sve knjige (bez obzira da li su knjige posuđivane ili nisu) i studentsku iskaznicu na poništenje. Ako je student prilikom upisa predao originalne dokumente (maturalna svjedodžba, domovnica i rodni list) isti će mu biti vraćeni.

U slučaju kada je studentu potrebna potvrda o diplomiranju prije svečane promocije, može predati pisanu molbu u Studentsku službu u uredovno vrijeme šaltera za studente ili poslati zahtjev na službeni mail Studentske službe: stuslu@fer.hr. Na molbi je potrebno navesti svrhu u koju se potvrda izdaje.