Podržavam Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu!

Titula
Ime
Prezime
E-pošta
Institucija
Grad
Država

Podupiratelji Deklaracije

Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu podržali su:

 1. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 2. Akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. Akademik prof. dr. sc. Vlatko Silobrčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 4. Prof. dr. sc. Gvozden Flego, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet / Hrvatski sabor
 5. Prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
 6. Dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru / Institut Ruđer Bošković
 7. Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 8. Iva Melinščak-Zlodi, prof., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 9. Marijana Glavica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 10. Dobrica Pavlinušić, dipl. inf., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 11. Mr. sc. Predrag Pale, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 12. Mr. sc. Jadranka Lisek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Središnja knjižnica FER-a)
 13. Marija Furdek, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 14. Tea Zavacki, eSTUDENT / Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 15. Dr. sc. Željko Svedružić, PB Rab
 16. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 17. Marko Tot, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 18. Prof. dr. sc. Igor Vlahović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 19. Prof. Keti Krpan, KGZ, Zagreb
 20. Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 21. Adrijana Baus, Zagreb
 22. Ana Gabrijela Blažević, Zagreb
 23. Dr. sc. Goran Galinec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Bibliotečno-informacijski centar)
 24. Lorena Banić, Zagreb
 25. Jasmin Klindžić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 26. Irena Kranjec, dipl. knjižničarka, prof. soc., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 27. Višnja Novosel, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 28. Maja Starček, prof. hrvatskog jezika i književnosti, dipl. knjižničar, Institut za fiziku, Zagreb
 29. Mr. sc. Dubravka Dujmović, Sveučilišna knjižnica u Splitu
 30. Tamara Kekez
 31. Elizabeta Ercegovac, Zagreb
 32. Vesna Jelić, dipl. knjižničar, Gradska knjižnica Krapina
 33. Marina Mayer, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 34. Bojan Vukadinović, dipl. ing., Zagreb
 35. Prof. Miroslav Ambruš-Kiš, Časopis Aerosvijet, Zagreb
 36. Iva Grabarić Andonovski, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 37. Prof. dr. sc. Jelka Petrak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 38. Danica Crnobrnja, prof., mag. bibliotekarstva, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
 39. Darija Ćaleta, dipl. ing. biol., viša knjižničarka, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 40. Zrinka Udiljak Bugarinovski, univ. spec. oec., Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
 41. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 42. Dr. sc. Milijana Mičunović, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
 43. Jadranka Toth, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 44. Dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 45. Gordana Ramljak, prof., dipl. knjiž., Knjižnica KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb
 46. Kristina Ciglar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 47. Viktorija Kudra Beroš, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 48. Jasna Blažević, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 49. Prof. dr. sc. Sunčana Kukolja Taradi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 50. Josipa Lulić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 51. Ingrid Čatić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 52. Prof. dr. sc. Mira Grdiša, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 53. Dr. sc. Hrvoje Nikolić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 54. Darko Babić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 55. Dr. sc. Jadranka Švarc, Institut Ivo Pilar, Zagreb
 56. Dr. sc. Sandi Orlić, Institut Ruđer Bošković, Rovinj
 57. Dr. sc. Marijana Radić Stojković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 58. Mr. sc. Vesna Jovanović, Zagreb
 59. Matija Piškorec, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 60. Dr. sc. Darko Orešković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 61. Bosa Licul, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 62. Dr. sc. Vesna Janicki, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 63. Prof. dr. sc. Igor Čatić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 64. Petra Fabro, slobodna novinarka, Zagreb
 65. Doc. dr. sc. Damir Godec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 66. Dr. sc. Josip Stipanov, umirovljenik, bivša institucija Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
 67. Dr. sc. Tea Škokić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 68. Dr. sc. Dalibor Merunka, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 69. Dr. sc. Zoran Basrak, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 70. Dr. sc. Nada Filipović-Vinceković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 71. Marin Matijaš, Zagreb
 72. Mr. sc. Krešimir Osman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 73. Zoran Vrhovski, mag. ing. el. techn. inf., Visoka tehnička škola u Bjelovaru
 74. Prof. dr. sc. Stanko Tonković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 75. Prof. dr. sc. Milan Taradi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 76. Prof. dr. sc. Đurđica Težak, u.m. PMF, Zagreb
 77. Prof. dr. sc. Matko Marušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 78. Dr. Aleksandra Mišak, Zagreb
 79. Mia Čarapina, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 80. Igor Ključariček
 81. Dijana Ćurković, dipl. kroatist i anglist, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 82. Dr. sc. Heda Festini, Rijeka
 83. Prof. dr. sc. Juraj Božičević, Hrvatsko društvo za sustave - CROSS, Zagreb
 84. Luka Karoli, univ. bacc. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 85. Ana Bulović, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 86. Dr. sc. Nađa Došlić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 87. Prof. dr. sc. Tomislav Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
 88. Zoran Krišto, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 89. Boško Milešević, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 90. Dr. sc. Fahrudin Novalić, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb
 91. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 92. Bruno Nahod, Instirut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 93. Prof. dr. sc. Saša Božić, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
 94. Prof. dr. sc. Slobodan Čače, Sveučilište u Zadru
 95. Milan Josić, Knjižnica 18. gimnazije, Zagreb
 96. Tea Grujić, Sveučilišna knjižnica Pula
 97. Davor Vidić, Rijeka
 98. Denis Štogl, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 99. Katarina Lovrečić, Open Access Yarn, Rijeka
 100. Marko Turk, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 101. Bela Nemet, dipl. ing., Inovacijsko-poduzetnički Centar (iPC-Rijeka)
 102. Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 103. Veljko Dragšić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu
 104. Prof. dr. sc. Lino Veljak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 105. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 106. Prof. dr. sc. Stjepan Malović, umirovljenik, Zadar
 107. Dr. sc. Tamara Krajna, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 108. Doc. dr. sc. Pero Vidan, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
 109. Marko Velić, dipl. inf., Initium Futuri d.o.o., Zagreb
 110. Doc. dr. sc. Zlatko Pavić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 111. Prof. dr. sc. Dean Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 112. Dr. sc. Ivanka Stričević, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
 113. Ivan Flis, Journal of European Psychology Students (JEPS), Zagreb
 114. Prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 115. Daniel Hofman, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 116. Dr. sc. Martina Dragija Ivanović, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
 117. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 118. Ivana Kukić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 119. Prof. dr. sc. Damir Boras, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 120. Iva Bojić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 121. Dr. sc. Gordana Matičević, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 122. Jurica Buljan, prof., dipl. knjižničar, Gradska knjižnica Županja
 123. Jasmina Milovčić, Gradska knjižnica "I. G. Kovačić" Karlovac
 124. Robert Bagarić, dipl. ing., Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 125. Nikola Hure, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 126. Ante Pranić, dipl. ing., Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 127. Željka Radovinović, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
 128. Damir Bučar, B.Sc., Vienna University of Technology, Beč, Austrija
 129. Prof. dr. sc. Maja Andrassy, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 130. Prof. dr. sc. Tomislav Kilić, Sveučilište u Splitu
 131. Mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Sveučilišna knjižnica
 132. Ana Utrobičić, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
 133. Marija Terzić, Knjižnica Opće županijske bolnice Vinkovci
 134. Prof. dr. sc. Neven Duić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 135. Prof. dr. sc. Borislav Grgin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 136. Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 137. Tea Čonč, prof., dipl. bibl., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 138. Zvjezdana Balić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 139. Josip Babić, Končar - Institut za elektrotehniku, Zagreb
 140. Daniela Sestrić, prof., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 141. Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 142. Dr. sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 143. Doc. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
 144. Doc. dr. sc. Milka Car, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 145. Anamarija Starčević Štambuk, dipl. knjižničarka, prof. filozofije i kom., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 146. Doc. dr. sc. Maja Krtalić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti
 147. Dr. sc. Daria Rovan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 148. Emil Andreis, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 149. Gorana Tuškan Mihočić, Gradska knjižnica Rijeka
 150. Dr. sc. Kruno Kardov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 151. Dr. sc. Petra Rodik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 152. Dr. sc. Boris Badurina, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 153. Srećko Jurić-Kavelj, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 154. Ivana Ljubić, Sveučilište u Splitu Prirodoslovno matematički fakultet
 155. Gđa Irena Frigo Haltrich, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
 156. Prof. dr. sc. Meri Tadinac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 157. Matina Ćaran, Biblijski institut, Zagreb
 158. Janja Dimnjaković, Samobor
 159. Slađana Jakopović, Tehnološki centar Split
 160. Dr. sc. Nataša Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 161. Natalija Stajić, prof. filo. i kroatologije, Zagreb
 162. Luka Ostojić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 163. Mr. sc. Gordana Barić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 164. Prof. dr. sc. Stipan Janković, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 165. Dr. sc. Tanja Perić-Polonijo, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 166. Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 167. Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 168. Dr. sc. Ana Pilipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 169. Mr. sc. Tomislav Stojanov, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 170. Dr. sc. Antun Patrik Halonja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 171. Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 172. Izvor Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 173. Dr. sc. Franjo Janeš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 174. Andreja Tominac, prof., dipl. knjižničar, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja
 175. Dr. sc. Branko Brdar, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 176. Mr. sc. Jasna Dravec Braun, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odsjek
 177. Dr. sc. Ivan Voras, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 178. Dr. sc. Boris Bosančić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 179. Dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 180. Luka Žuženić, dipl. oec. mng., ACMT, Zagreb
 181. Matko Hrvatin, mag. cult., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 182. Doc. dr. sc. Igor Duda, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 183. Maja Mihalić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 184. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 185. Maja Vinko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 186. Doc. dr. sc. Mladen Tomorad, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji
 187. Prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 188. Sandra Višnić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 189. Dr. sc. Lipa Čičin-Šain, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 190. Ružica Grbešić, prof., dipl. knjižničarka, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji
 191. Suzana Kovačević, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 192. Prof. dr. sc. Nenad Vulić, Hrvatski registar brodova, Split
 193. Irena Urem, Sveučilišna knjižnica u Splitu
 194. Zdenka Kuri, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 195. Dr. sc. Petar Sarajčev, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 196. Tibor Komar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 197. Denis Dulović, Karlovac
 198. Marija Šegota-Novak, prof., knjižničarska savjetnica, Gradska knjižnica Rijeka
 199. Sonja Miličić, dipl. ing., Zagreb
 200. Svebor Prstačić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 201. Dr. sc. Marjan Sikora, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 202. Neven Drljević, univ. bacc. ing. comp., eSTUDENT / Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 203. Branka Maravić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 204. Prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 205. Mirjana Mihalić, dipl. ing., dipl. bibl., Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 206. Natalija Špruk, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 207. Prof. dr. sc. Sven Gotovac, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 208. Ivan Šlabek
 209. Melita Matulić Jeleč, prof., dipl. bibliotekar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 210. Dr. sc. Armano Srbljinović, MORH - Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, Zagreb
 211. Prof. dr. Miran Hladnik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
 212. Dr. sc. Teo Matković, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
 213. Helena Vlahinja, Zagreb
 214. Dr. sc. Sonja Špiranec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 215. Ivan Tomić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 216. Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 217. Dalibor Purković, mag. ing. el. techn. inf., Visoka tehnička škola u Bjelovaru
 218. Ana Lena Stipančić, diplomirani sociolog i filozof, Paris Diderot 7, Paris, Francuska
 219. Doc. dr. sc. Darko Lončarić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
 220. Branka Marijanović, dipl. knjižničar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 221. Zrinka Hrženjak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 222. Prof. dr. sc. Dragan Čišić, Sveučilište u Rijeci
 223. Marko Hum, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 224. Darije Toplak, Knjižnica Hrvatskih studija, Zagreb
 225. Danica Vujičić, dipl. bibl., Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 226. Prof. Vlatka Prlić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 227. Kristina Polak Bobić, prof., viša knjižničarka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica, Zagreb
 228. Sanja Kovačević, dipl. knjižničarka, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 229. Jadranka Vučak, prof., dipl. knjiž., Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
 230. Jurica Kundrata, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 231. Dobriša Dobrenić, dipl. ing., Sveučilišni računski centar (Srce), Zagreb
 232. Mr. sc. Romana Roje, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 233. Vanja Međugorac, mag. psych., Institut Ivo Pilar, Zagreb
 234. Ana Bojanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 235. Andrijana Meščić, dipl. kem. inž., Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 236. Milka Vujanić, dipl. pol., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
 237. Prof. dr. sc. Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 238. Nives Jurkin Stambolija, prof., dipl. knjižničar, Knjižnica i čitaonica Popovača
 239. Dr. sc. Sven Cvek, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 240. Domagoj Herceg, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 241. Zrinka Vitković, prof., Knjižnica HAZU, Zagreb
 242. Dragutin Katalenac, knjižničarski savjetnik, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
 243. Prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 244. Aleksandar Ćatić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 245. Dijana Tralić, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 246. Dr. sc. Vesna Radičević, Filozofski fakultet Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 247. Prof. dr. sc. Andrija Hebrang, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 248. Elvira Gotal, prof., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 249. Katarina Gerometta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 250. Prof. dr. sc. dr.h.c. Mladen Kranjčec, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet, Varaždin
 251. Dr. sc. Jelena Šesnić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 252. Prof. dr. sc. Gordana Keresteš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 253. Prof. dr. sc. Stjepan Strelec, Sveučičište u Zagrebu Geotehnički fakultet, Varaždin
 254. Filip Furlan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 255. Danica Grgić, arh. tech., HEP, Zagreb
 256. Mr. sc. Josip Grgić, HRT, Zagreb
 257. Ana Ćorić Samardžija, mag. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 258. Prof. dr. sc. Branka Grbec, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 259. Prof. dr. sc. Janoš Terzić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
 260. Doc. dr. sc. Livia Puljak, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
 261. Nenad Čatipović, dipl. iur., Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
 262. Davor Nikolić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 263. Domagoj Vočanec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 264. Nikola Serdarević, bacc. psihologije, Hrvatski studiji, Rijeka
 265. Raif Okić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 266. Sanja Badanjak, PhD candidate, University of Wisconsin-Madison, SAD
 267. Ana Šafran, Zagreb
 268. Mr. sc. Marijan Šember, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 269. Ilija Šikić, HAZUD, Basel, Švicarska
 270. Doc. dr. sc. Mato Brautović, Sveučilište u Dubrovniku
 271. Nikola Đorđević, mag. oec., Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
 272. Mr. sc. Sara Uhac, Universita' della Svizzera italiana, Lugano / Rijeka
 273. Prof. dr. sc. Željka Matijašević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 274. Mr. sc. Krunoslav Žubrinić, Sveučilište u Dubrovniku
 275. Dr. sc. Ivana Kolčić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
 276. Doc. Goran Grgić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku
 277. Juraj Fleiss, Zagreb
 278. Krešimir Kroflin, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 279. Prof. dr. sc. Tomislav Strinić, Medicinski fakultet Split
 280. Doc. dr. sc. Goran Zlodi, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 281. Ines Rezo, bacc. psihologije, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 282. Jovica Popović, dipl. ing., Zagreb
 283. Zlatko Stapić, mag. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 284. Jasmina Kenda, Knjižnice grada Zagreba
 285. Doc. dr. sc. Stjepan Groš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 286. Prof. dr. sc. Branko Glamuzina, Sveučilište u Dubrovniku
 287. Nikolina Kos, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 288. Mr. sc. Martina Fabris, Institut za javne financije, Zagreb
 289. Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv, Zagreb
 290. Anamaria Bjelopera, dipl. ing., Sveučilište u Dubrovniku
 291. Sanja Bezlaj Ilijić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 292. Dr. sc. Zdravko Virag, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 293. Esme Marčelja, dipl. ing., Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
 294. Dina Vrkić, mag. philol. slav. merid., bibl., Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 295. Dora Juriškoivć, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 296. Una Mikac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 297. Kornelija Belak, dipl. knjižničar i pravnik, Narodna knjižnica Knin
 298. Mr. sc. Stijepo Letunić, Sveučilište u Dubrovniku
 299. Danijel Namjesnik, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 300. Dr. sc. Zoran Bekić, Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 301. Prof. dr. sc. Tomislav Petković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za primijenjenu fiziku
 302. Izv. prof. Milenko Lončar, Sveučilište u Zadru
 303. Jasmina Kljunić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 304. Ivan Rako, mag. ing., Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 305. Dr. sc. Lucijana Šešelj, Zadar
 306. Danijela Markić, mag. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 307. Ivan Marić, Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilište u Zagrebu
 308. Doc. dr. sc. Magdalena Nigoević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 309. Ozren Lapčević, dipl. ing., Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilište u Zagrebu
 310. Prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
 311. Ivica Crnjac, dipl. ing., Split
 312. Anđela Zarić, M.Sc., Instituto Superior Tecnico, Technical University of Lisbon, Portugal
 313. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 314. Josipa Vrbanić, dipl. ing., knjižničarka, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 315. Mr. sc. Alisa Martek, Hrvatski državni arhiv, Zagreb
 316. Dunja Seiter-Šverko, prof., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 317. Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 318. Doc. dr. sc. Irena Galić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet
 319. Prof. dr. sc. Milana Černelić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 320. Doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 321. Andreja Sedlar, mag. paed., Varaždin
 322. Vedran Turkalj, struč. spec. ing. techn. inf., Sveučilišni računski centar i Tehničko veleučilište u Zagrebu
 323. Goranka Mitrović, dipl. ing., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 324. Snježana Hordov-Rubinić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
 325. Prof. dr. sc. Vesna Buško, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 326. Prof. dr. sc. Marta Medved Krajnović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 327. Linda Gros, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 328. Tihana Rubić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 329. Doc. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 330. Ivan Güttler, dipl. inž. fizike-geofizike, Zagreb
 331. Tomislav Silić, mag. bibl., Knjižnice grada Zagreba
 332. Mladen Blagojević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 333. Marija Dalbello, sveuč. profesor, direktor doktorskih studija, Ph.D., Rutgers University, New Brunswick, NJ, SAD
 334. Prof. dr. sc. Robert Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 335. Prof. dr. sc. Ivica Puljak, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 336. Hrvoje Kalić, Osijek
 337. Ivan Špoljarić, univ. bacc. ing. el. techn. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 338. Doc. dr. sc. Franjo Pehar, Sveučilište u Zadru / Odjel za informacijske znanosti
 339. Ružica Ruklić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 340. Prof. dr. Dragutin Ivanec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 341. Dr. sc. Vesna Špac, Brodarski institut, Zagreb
 342. Mr. sc. Vesna Golubović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 343. Ivana Grgić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 344. Doc. dr. sc. Ana Barbarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 345. Mate Juric, prof. psih., Sveučilište u Zadru / Odjel za informacijske znanosti
 346. Darko Grabar, mag. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 347. Ljilja Vučković-Vizentaner, prof., dipl. knjižničarka, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 348. Prof. dr. sc. Marko Tadić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 349. Dr. sc. Zrinka Blažević, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 350. Tomislav Ivanjko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet / Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
 351. Franka Šola, prof., dipl. knjižničarka, Knjižnice grada Zagreba
 352. Mario Miler, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
 353. Siniša Miličić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 354. Jolanta Sychowska-Kavedžija, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 355. Marijana Miler, KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb
 356. Milana Josić, dipl. ing., dipl. bibl., Knjižnica HAZU, Zagreb
 357. Mr. sc. Martina Melinščak, Veleučilište u Karlovcu
 358. Dr. Tigran Zakaryan, Institute of Radiophysics and Electronics, Yerevan, Armenia
 359. Mr. Nicolaie Constantinescu, Kosson Community, Bucharest, Romania
 360. Ivana Halužan, Sveučilište u Zadru
 361. Dr. sc. Sanja Blažević, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula
 362. Dr. sc. Mirko Sužnjević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 363. Krunoslav Ivešić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 364. Vesna Borić, mag. bibl., knjižničarska savjetnica
 365. Prof. dr. sc. Bruno Blašković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 366. Vuk-Tadija Barbarić, prof., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 367. Martina Kramarić, prof., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 368. Dora Rubinić, Sveučilište u Zadru
 369. Ivan Pilat, univ. bacc. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 370. Iryna Kuchma, EIFL, Rome, Italy
 371. Krešimir Zauder, prof., Institut za društvena istraživanja, Zagreb
 372. Dr. Herbert Van de Sompel, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA
 373. Jelena Paurić, prof., dipl. knjižničar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 374. Peter Suber, Director, Harvard Open Access Project, Harvard University, Cambridge, USA
 375. Dr. sc. Tome Antičić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 376. Nada Avakumović, Končar - Institut za elektrotehniku, Zagreb
 377. Prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 378. Ida Vuletić, dipl. anglist, dipl. knjižničar, Klinička bolnica "Dubrava", Zagreb
 379. Antonio Nakić Alfirević, dipl. ing., RIZ odašiljači, Zagreb
 380. Bardhyl Jashari, Fondacija Metamorphosis, Skopje, Makedonija
 381. Juraj Petrović, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 382. Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 383. Janko Diminić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 384. Julija Vuljanko, Odsjek za etnologiju HAZU, Zagreb
 385. Mr. sc. Zrinka Orešković, KBC Zagreb
 386. Maja Vurušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 387. Doc. dr. sc. Aleksandar Lukić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
 388. Gregor Juretić, dipl. ing. strojarstva, Zagreb
 389. Dejana Kurtović, OŠ Bjelovar
 390. Sonja Papeš, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 391. Bojan Lazić, mag. bibl., Osnovna škola Negoslavci, Osnovna škola Bršadin, Negoslavci / Bršadin
 392. Doc. dr. sc. Sandra Lovrenčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 393. Ines Krušelj-Vidas, dipl. knjižničarka i prof. hrvatskog jezika, OŠ Matije Gupca Gornja Stubica
 394. Tonimir Kišasondi, dipl. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 395. Korina Udina, prof., mag. bibl., Rijeka
 396. Tamara Runjak, prof., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica, Zagreb
 397. Tomislav Jagušt, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 398. Indira Šamec Flaschar, prof., dipl. knjižničarka, Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
 399. Prof. dr. sc. Damir Medak, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
 400. Dr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak, Sveučilišta u Zagrebu Pravni fakultet
 401. Jelena Viličić, dipl. knjiž., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 402. Ivan Malbašić, univ. spec. oec., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 403. Doc. dr. sc. Živana Heđbeli, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH, Zagreb
 404. Drahomira Gavranović, Sveučilište u Zadru
 405. Prof. dr. sc. Anita Cerić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
 406. Branka Molnar, Državni arhiv u Zagrebu / Zagrebačko arhivističko društvo
 407. Neven Tandarić, univ. bacc. geog., Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
 408. Draženka Stančić, profesor hrvatskog jezika i diplomirani bibliotekar, OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 409. Vladimir Remenar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
 410. Dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
 411. Dr. sc. Siniša Lajnert, Hrvatski državni arhiv, Zagreb
 412. Ana Bogdanić, Gradska knjižnica Rijeka
 413. Darinka Živanović, ravnateljica Knjižnice, Narodna knjižnica i čitaonica Delnice
 414. Mario Malički, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 415. Dr. sc. Sandra Švaljek, Ekonomski institut, Zagreb
 416. Dr. sc. Ivan-Damir Anić, Ekonomski institut, Zagreb
 417. Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
 418. Mr. sc. Ivan Pehar, Gradska knjižnica Zadar
 419. Doc. dr. sc. Mirjana Pehar, Sveučilište u Zadaru
 420. Kristijan Zimmer, mag. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 421. Marina Tkalec, Ekonomski Institut, Zagreb
 422. Dr. sc. Irena Đokić, Ekonomski institut, Zagreb
 423. Sandra Murat, Građevinski fakultet, Osijek
 424. Vesna Zobundžija, Građevinski fakultet, Osijek
 425. Ksenija Bekavac, Građevinski fakultet, Osijek
 426. Dr. sc. Valerija Botrić, Ekonomski institut, Zagreb
 427. Dr. sc. Edo Rajh, Ekonomski institut, Zagreb
 428. Prof. dr. sc. Zoran Velagić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 429. Valter Ilić, univ. spec. oec., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 430. Prof. dr. sc. Biljana Kašić, Sveučilište u Zadru
 431. Prof. dr. sc. Roman Čaplar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 432. Prof. dr. sc. Nenad Starc, Ekonomski institut, Zagreb
 433. Ivan Puzek, Sveučilište u Zadru
 434. Marijana Kušen, prof., II. gimnazija Osijek
 435. Goran Đurđević, Sveučilište u Zadru
 436. Zlatko Papeš, prof., Hrvatska udruga za promicanje novog obrazovanja i znanja - HUPNOZ; KB "Sveti Duh", Zagreb
 437. Marin Viđak, Medicinski fakultet Split
 438. Dr. sc. Marica Čunčić, Staroslavenski institut, Zagreb
 439. Sara Milavec, bacc. psihologije, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 440. Petra Kožljan, Zagreb
 441. Luka Meštrović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 442. Luka Dugi, bacc. psihologije, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 443. Dario Galešić, univ. bacc. psih., univ. bacc. soc., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 444. Dado Jakupović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
 445. Denis Kasak, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet
 446. Nika Vezmar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 447. Ana Ivek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 448. Lana Vincelj Bele, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 449. Igor Grabovac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 450. Jasna Požgan, profesor povijesti i geografije, Državni arhiv za Međimurje, Štrigova
 451. Dr. sc. Marica Šapro-Ficović, Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik
 452. Jadranka Račić, Knjižnice grada Zagreba
 453. Ivor Kovačević, mag. ing. inf. et comm. techn., Zagreb
 454. Nela Jantol, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 455. Tadija Kekić, univ. bacc. biol. mol., Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 456. Tamara Kos Grgić, Rijeka
 457. Miroslav Ćelap, Kutina
 458. Niko Cvjetković, prof., mag. bibl., Pomorska škola Bakar
 459. Valent Turković, Osijek
 460. Ivan Ožvatić, Zagreb
 461. Antonija Horak, Zagreb
 462. Dr. sc. Željka Kordej-De Villa, Ekonomski institut, Zagreb
 463. Mladen Mateljan, EFST, Sveučilište u Splitu
 464. Dražen Odobašić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
 465. Siniša Vojvodić, dipl. ing., Rijeka
 466. Blanka Golub Car, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 467. Mile Čuvalo, univ. bacc. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 468. Peter Škoda, dipl. ing., Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 469. Moris Mateljan, Rijeka
 470. Maša Utković, MA, Rijeka
 471. Hrvoje Leventić, mag. ing. comp., Osijek
 472. Doc. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 473. Alica Kolarić, prof., dipl. knjižničar, Gradska knjižnica Rijeka
 474. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 475. Mr. sc. Damir Danijel Žagar, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 476. Dejan Kovač, mag. ing. comp., Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet
 477. Aneta Škreblin, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 478. Jasmina Brkić, mag. educ. math. et. inf., Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijek, Odjel za matematiku
 479. Dr. sc. Jagoda Granić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
 480. Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
 481. Dr. sc. Mustafa Nušinović, znanastveni savjetnik u trajnom zvanju, Ekonomski institut, Zagreb
 482. Mr. sc. Danijel Jelaš, Državni arhiv u Osijeku
 483. Prof. dr. Milorad Stojević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeciž
 484. Prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 485. Zdravka Vranješ, prof., Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet
 486. Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu
 487. Dinko Galetić, univ. bacc. inf., Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 488. Dr. sc. Andrea Mervar, Ekonomski institut, Zagreb
 489. Dr. sc. Darko Dukovski, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 490. Senka Tomljanović, Sveučilišna knjižnica Rijeka
 491. Dr. sc. Sintija Čuljat, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 492. Vesna Janković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 493. Kristian Benić, prof. povijesti i filozofije, Gradska knjižnica Rijeka
 494. Prof. Helena Burić, Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Zagreb
 495. Zvonko Kasak, Osijek
 496. Dr. sc. Mislav E. Lukšić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Zadru
 497. Ljiljana Pavičić, prof., mag. bibl., Klinički bolnički centar Osijek
 498. Nikolina Papić, Gradska knjižnica Rijeka
 499. Dr. sc. Nevenka Čučković, Institut za međunarodne odnose. Zagreb
 500. Prof. dr. sc. Miodrag Roić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
 501. Silva Kramer, prof., Učenički dom Maksimir, Zagreb
 502. Dr. sc. Glenda Herjavić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 503. Mr. sc. Elena Krelja Kurelović, Veleučilište u Rijeci
 504. Ivan Kraljević, dipl. knjižničar, Sveučilište Jurja dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica
 505. Dubravka Farkaš, dipl. iur., Državni arhiv u Osijeku
 506. Prof. dr. sc. Boško Barac, primarius, sveučilišni profesor neurologije u trajnom zvanju, Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku
 507. Sandra Maljić, profesorica kroatistike i južnoslavenskih filologija i diplomirana knjižničarka, Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj
 508. Andreja Zubac, Učiteljski fakultet u Osijeku
 509. Doc. dr. sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 510. Prof. dr. sc. Jadranka Malina, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Sisak
 511. Stevan Grubić, univ. bacc. ing. rač., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 512. Akademik Daniel Rukavina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 513. Mirela Podobnik, Požega
 514. Jasenka Alić-Tadić, dipl. knjiž., Gradska knižnica Rijeka
 515. Mr. sc. Zorka Renić, Medicinska škola Bjelovar
 516. Diana Musić, Filozofski fakultet u Osijeku
 517. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
 518. Dr. sc. Ivan Senta, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 519. Dr. sc. Ivan Landripet, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 520. Vlasta Vicić, dipl. knjižničarka, Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
 521. Prof. dr. sc. Milan Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 522. Željka Brozović, prof., SŠ Plitvička Jezera, Korenica
 523. Sabina Rako, prof., Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 524. Ana Raspović, Sveučilište u Zadru
 525. Romana Jadrijević, mag. bibl., Prirodoslovna tehnička škola Split
 526. Šime Šparica, magistar arheologije, Sveučilište u Zagreb Filozofski fakultet
 527. Andrea Hulina, mag. med. biochem., Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 528. Alan Tus, mag. ing. comp., TU Wien, Beč, Austrija
 529. Mr. sc. Ivona Zakarija, Sveučilište u Dubrovniku
 530. Marta Mihaljević, bacc. univ., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 531. Mr. sc. Ognjen Orel, Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 532. Dr. sc. Gordan Ravančić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 533. Marina Sakač, prof., dipl.bibl., Opća bolnica Varaždin
 534. Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet Split
 535. Prof. dr. sc. Damir Hasenay, Filozofski fakultet, Osijek
 536. Dado Čakalo, Insitut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 537. Domagoja Pavić, mag. bibl., Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split
 538. Dr. sc. Emira Bečić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb
 539. Vanja Smailović, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
 540. Blaženka Brkljač, Končar INEM, Zagreb
 541. Dr. sc. Aljoša Šestanović, Visoka škola Nikola Šubić Zrinski, Zagreb
 542. Anita Prelas Kovačević, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 543. Dora Levačić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 544. Prof. dr. sc. Helena Blažić, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
 545. Mirjana Tepšić, dipl. ing., Zagreb
 546. Denis Radoš, mag. geogr., Sveučilište u Zadru Odjel za geografiju
 547. Andrea Matić, Zagreb
 548. Divna Zlomislić-Kobelja, Filozofski fakultet družbe Isusove, Zagreb
 549. Lana Krstulović, baccalarea rum. jezika i književnosti i južne slavistike, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 550. Dr Sridhar Gutam, Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow, Uttar Pradesh, India
 551. André Dazy, Conservateur, Couperin, Paris, France
 552. Maya Gervais, Zagreb
 553. Doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, Pomorski fakultet u Splitu
 554. Marko Orešković, Zagreb
 555. Dr. sc. Adrijana Vidić, Sveučilište u Zadru
 556. Prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
 557. Dr. sc. Davor Topolčić, IDZ Ivo Pilar, Zagreb
 558. Marko Filipan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 559. Vedran Vuković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek
 560. Toni Mofardin, univ. bacc. ing. comp., FER, Zagreb
 561. Martin Šošić, univ. bacc. ing. comp., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 562. Željka Kelkedi, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 563. Doc. dr. sc. Josip Ćirić, Sveučilište u Zadru
 564. Jelena Šatalić Krstić, Sveučilište u Zadru
 565. Marin Špadić, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
 566. Matko Sorić, M.A., Zadar
 567. Branka Radić, mag. mus., Sveučilište u Splitu
 568. Marta Lončarević, prof. i dipl. bibl., Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 569. Ana Raspović, Sveučilište u Zadru
 570. Irena Gotal, Biskupijska knjižnica Varaždin
 571. Vladimir Cesar, dipl. teolog, Varaždinska biskupija-Katehetski ured
 572. Lidija Zečević, mag. bibl., mag. educ. philol. croat., IV. OŠ Varaždin
 573. Ivana Kalanj, Zagreb
 574. Stjepka Leščić, prof., dipl. bibl., Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
 575. Prof. dr. sc. Mladen Varga, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
 576. Karolina Ferlindeš, diplomirani hungarolog i slavista, Zagreb
 577. Jelena Viličić, dipl. knjižničar, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 578. Ružica Ruklić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 579. Ana Mari Čajsa, prof., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 580. Mr. sc. Hrvoje Belani, Visoka škola za primijenjeno računarstvo, Zagreb
 581. Stjepan Stipetić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 582. Dr. sc. Marijan Erceg, dr. med., HZJZ, Zagreb
 583. Dijana Đuran, dipl. bibliotekar, Institut za fiziku, Zagreb
 584. Doc. dr. sc. Igor Balaban, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin
 585. Dr. sc. Andreja Radović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 586. Tamara Jurak, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce
 587. Miroslav Schlossberg, ing., Kodiraj za Hrvatsku; Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta, Zagreb
 588. Dr. sc. Lea Škorić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Središnja medicinska knjižnica
 589. Tomislav Pokrajčić, Binaria d.o.o. Zagreb
 590. Mira Avlijaš, dipl. polit, dipl. knjižničar, Poljoprivredni institut Osijek
 591. Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 592. Ljubica Gorički, profesor, Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
 593. Sanja Hrvojević, profesorica geografije, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb
 594. Ivan Gambiroža, mag. geogr., OŠ Veruda, Pula
 595. Ivana Čvrljak, profesor, Šibenik
 596. Ines Marković, profesor geografije, OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac
 597. Miroslava Bulić, profesorica hrvatskog jezika i komparativne književnosti, OŠ S. S. Kranjčevića, Zagreb
 598. Miljenko Šmit, mag. oec., Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar
 599. Ana Montan, Sveučilište u Rijeci
 600. Igor Eterović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 601. Krešimir Babel Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 602. Dr. sc. Ivana Eterović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 603. Vanja Pupovac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 604. Dr. sc. Ksenija Baždarić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 605. Prof. dr. sc. Anton Škrobonja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 606. Red. prof. dr. sc. dr. med. Mitja Velepič, KBC Rijeka
 607. Prof. dr. sc. Nadan M. Petri, Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Split
 608. Profesor Tullio Vorano, Labin
 609. Kristina Eterović, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 610. Antonela Marjanušić, univ. bacc. philol. croat. philol. angl., FFRI, Rijeka
 611. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 612. Prof. dr. sc. Božidar Križan, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 613. Prim. dr. sc. med. Hasan Kovačević, Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Split
 614. Magdalena Nardelli, DZ Dubrovnik, Babino Polje
 615. Boris Leljak, dr. dent. med., privatna klinika, Zadar
 616. Dafne Flego, univ. bacc. philol. croat. philol. angl., Filozofski fakultet u Rijeci
 617. Robert Doričić, mag. admin. sanit., Lovran
 618. mr. sc. dr Gojko Gošović, Privatna liječnička ordinacija, Split
 619. Anja Đurđević, Slavonski Brod
 620. Mr. sc. Zoran Popovac, HŽ CARGO d.o.o., Zagreb
 621. Tomislav Pavković, bachelor, Sveučilište u Mostaru, BiH
 622. Helena Dobrovič, univ. bacc. bibl., Sveučilište u Zadru
 623. Iva-Hrvatina Presečan, univ.bacc.ing.des.text., univ.bacc.oec., Ekonomski fakultet Zagreb
 624. Tanja Serdarević, prof., Zadar
 625. Inja Cahun, Zagreb
 626. Dr sci Karmela Krleža-Jerić, MD, M.Sc., D.Sc., Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
 627. Matija Kovačević, mag. / mag. educ., Knjižnica Adventističkog teološkog visokog učilišta, Maruševec
 628. mr. sc. Maja Cvjetković, Građevinska tehnička škola Rijeka
 629. Dr. sc. Sunčica Bosak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 630. Ana Knežević Cerovski, dipl. knjiž., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 631. Adriana Gri Štorga, dipl. knjiž., Arheološki muzej Istre, Pula
 632. Toni Milun, Sveučilišni odjel za stručne studije, Zagreb
 633. Sanda Hasenay, viši knjiž., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 634. Prof. dr. sc. Tomi Klapec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 635. Doc. dr. sc. Sandra Budžaki, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 636. Doc. dr. sc. Ines Banjari, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 637. Doc. dr. sc. Frane Čačić Kenjerić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 638. Dr. sc. Tihana Marček, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 639. Filip Delač, mag. informatol., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 640. Ivana Šuvak-Pirić, dipl. knjižničar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 641. Josip Erceg, kontraadmiral HRM u mirovini, Split
 642. Jelena Jurić, mag. informatologije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
 643. Diana Musić, mag. informatologije, Tehnička škola Virovitica
 644. Bernardica Plašćak, Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku
 645. Zrinka Pongrac Habdija, prof., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 646. Matija Sovulj, Zadar
 647. Denis Kos, mag. bibl., mag. paed.
 648. Prof. dr. sc. Vidoje Vidoje, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
 649. Marijana Briški, dipl. bibl., Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
 650. Dr. sc. Danijela Unić, Veleučilište VERN, Zagreb
 651. Mirna Brunčić, dipl. knjiž., prof. eng. jezika i knjiž., Osijek
 652. Vjekoslav Dugeč, mag. ing. el., INEL d.o.o., Đakovo
 653. Branka Radić, Sveučilište u Splitu
 654. Davor Turkalj, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
 655. Ivanka Šarić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 656. Mirela Podobnik, Požega
 657. mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 658. Mr. Nicolaie Constantinescu, Kosson, Bucharest, Romania
 659. Ivana Sabljak, prof., Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Knežija, Zagreb
 660. Ante Kursar, Sveučilište u Zadru
 661. Ivana Čadovska, mag. informatol., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 662. Hana Marčetić, mag. informatol., Varaždin
 663. Doc. dr. sc. Ivana Martinović, Filozofski fakultet Osijek
 664. Ante Pribudić, dr. med. dent., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split
 665. Krešimir Kaja Sučić, Split
 666. Jelena Stipetić Šušak, prof., dipl. knjiž., Gradska knjižnica Rijeka
 667. Irena Majnarić, Zagreb
 668. Božica Horvat, Zagreb
 669. Milojka Telenta-Tomljenović, profesorica komparativne književnosti i opće lingvistike, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 670. Tea Borovina, studentica konzervacije i restauracije, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku
 671. mr. Antonio Svedružić, OŠ Ljudevita Gaja, Zagreb
 672. Andrijana Sanader, diplomirani komunikolog, Gradska knjižnica Solin
 673. Dino Krupić, magistar psihologije, Filozofski fakultet u Osijeku
 674. Marina Cvitanušić Brečić, univ. spec. oec., Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 675. Gordana Gašo, Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet
 676. Tea Radić, OŠ "Srinjine", OŠ "Slatine", Split
 677. Sanja Jurković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 678. Ivan Cicvarić, prof., V. gimnazija, Zagreb
 679. Juraj Fulir, univ. bacc. ing. comp., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 680. Vedran Vuk, Samobor
 681. Dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, Institut za arheologiju, Zagreb
 682. Dr. sc. Andreja Radović, Velika Gorica
 683. Nikolina Dajčić, Zagreb
 684. Mladen Varenina, oec., Rava
 685. Karmela Krleža-Jerić, MedILS-IMPACT Observatory, Split
 686. dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 687. Marina Grubišić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb
 688. Ana Milovan, prof. i mag. bibl., Strukovna škola Pula
 689. dr. sc. Slaven Mihaljević, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb
 690. Tin Žubčić, bacc. ing. agr., Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
 691. Kristijan Bošković, univ. bacc. ing. comp., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 692. Filip Rukavina, Zagreb
 693. Gordana Miloš, univ. mag. fizioterapije, Specijalna bolnica Biokovka, Makarska
 694. Gabriella Ujčić, mag. praesc. educ. et paed., Glazbena škola Ivana Matetića - Ronjgova Pula
 695. doc. dr. sc. Kristina Feldvari, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 696. Katarina Ličina, Karlovac
 697. Marin Grbac, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 698. Fran Borčić, univ. bacc. ing. comp., Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 699. Ivan Baštijanović
 700. prof. dr. Zoran Mastilo, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
 701. Mario Ivančić, Zagreb
 702. mr. sc. Milan Stojanović, književnik, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 703. prof. dr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet u Rijeci
 704. izv. prof. dr. sc. Ksenija Baždarić, Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
 705. dr. sc. Veljko Mijić, Slavonski Brod
 706. prim. dr. med. Ana Sruk, Klinička bolnica "Sveti Duh", Zagreb
 707. dr. sc. prim. Ivan Pristaš, dr. med., HZJZ, Zagreb
 708. Hrvoje Radoš, student FER-a, Pleternica
 709. dr. sc. Vladimir Moskovkin, Independent Researcher, Vimperk (Czechia); Kharkiv (Ukraine)
 710. Helena Šarić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 711. Ivana Končić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 712. Martina Žugaj, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 713. Dražen Pavlović, CubeServ d.o.o. Zagreb
 714. Nives Burger, Zagreb
 715. Tamara Runjak, prof., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Popis se osvježava jednom tjedno.

Datum zadnje izmjene:
22. veljače 2024.