FOTO-GALERIJA

Radna skupina koja je organizirala radionicu i izradila Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu - s lijeva na desno: akademik Vlatko Silobrčić, Marija Furdek, dipl. ing., akademik Leo Budin, dr. sc. Jadranka Stojanovski, prof. dr. sc. Diana Šimić, mr. sc. Predrag Pale, Iva Melinščak Zlodi, prof., prof. dr. sc. Mislav Grgić, dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Dobrica Pavlinušić, dipl. inf., Marijana Glavica
(nedostaju: prof. dr. sc. Gvozden Flego, mr. sc. Jadranka Lisek i Tea Zavacki).

 

Pozdravni govor dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstsva Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nedjeljka Perića.

 

Pozdravni govor dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa.

 

Sudionici radionice.

 

Pozdravni govor prodekanice Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Diane Šimić.

 

Pozdravni govor dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Dražana Kozaka.

 

Pozdravni govor dr. sc. Zorana Bekića, u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilišnog računskog centra (Srce).

 

Sudionici radionice.

 

Uvodno predavanje - akademik Leo Budin.

 

Uvodno predavanje - akademik Vlatko Silobrčić.

 

Predavanje mr. sc. Predraga Palea.

 

Sudionici radionice.