Upravljanje kvalitetom

Pristup upravljanju kvalitetom na Fakultetu temeljen je na samovrednovanju i studentskim anketama, kao i unutarnjim i vanjskim vrednovanjima. Osiguravanje kvalitete Fakultet smatra trajnim procesom koji je integriran u uobičajeni nastavni i znanstvenoistraživački rad.

Cilj osiguravanja kvalitete izgradnja je mehanizama za promicanje kvalitete i postizanje njene najviše razine u obrazovnim, znanstvenoistraživačkim i inovacijskim aktivnostima te stručnim i administrativnim djelatnostima na Fakultetu.

Na razini FER-a o kvaliteti brine se Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. Povjerenstvo u svom radu surađuje s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u ZagrebuUredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u ZagrebuAgencijom za znanost i visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta.

Povjerenstvo kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz:

  • studentske ankete na sredini i na kraju semestra u kojima studenti izražavaju svoje mišljenje o nastavi i nastavnicima;
  • unutarnje vrednovanje jednom u tri godine u kojem nastavnici vrednuju svoje kolege;
  • godišnja izvješća predmeta s analizom studentskih anketa i poboljšanjima za sljedeću akademsku godinu.
Vrednovanja

Tijekom godina, na Fakultetu je provedeno nekoliko unutarnjih i vanjskih vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete (2010. - 2012., 2014., 2016.) , reakreditacija doktorskog studija (2016.) kao i reakreditacija Fakulteta (2012.). Međunarodna akreditacijska agencija ASIIN akreditirala je sve naše studije 2007. godine na razdoblje od 5 godina, a kasnije su u postupku reakreditacije ti studijski programi akreditirani do 2018.

 


Važni dokumenti