Alumni

Udruga diplomiranih inženjera FER-a danas broji više od 1300 članova, a komunikacija s članovima Udruge odvija se u prvom redu putem web-stranice Udruge i u Alumni klubu FER-a.

Vodeći računa i o cjelokupnoj alumni zajednici, a ne samo članovima Udruge, iskaznice za ulaz u Klub dodjeljuju se na svakoj promociji svim diplomiranim studentima, a isto tako i starijim alumnima, prilikom njihovih jubilarnih obljetnica u povodu 50 godina od diplomiranja.

Fakultet kvalitetno ulaže u Hrvatsku udrugu diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC - Alumni FER). Tako je u prosincu 2010. godine svečano otvoren Alumni klub FER-a.

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera FER-a, aktivno radi na uspostavi trajne suradnje članova s ciljem:

  • unapređenja znanstvene i nastavne djelatnosti FER-a (nekad: ETF);
  • osuvremenjivanja nastavnih planova i programa; stalnog stručnog usavršavanja diplomiranih inženjera; povremenog održavanja predavanja istaknutih inženjera iz prakse;
  • pomoći današnjim studentima u nabavi literature; pomoći i posredovanja mladim inženjerima kod zapošljavanja;
  • osnivanja Zaklade u svrhu materijalnog unapređivanja rada FER-a, ali i stipendiranja studenata i mladih znanstvenika;
  • pojedinačnih donacija knjiga i opreme;
  • obilježavanja značajnih događaja i godišnjica vezanih za razvoj struke i aktivnosti članova;
  • posredovanja kod dobivanja stipendija za specijalizaciju i znanstveno usavršavanje članova;
  • ustanovljavanja baze podataka članova s ciljem omogućavanja komunikacije.

 

Službene stranice udruge

Svake godine na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u povodu Dana Fakulteta dodjeljuju se diplome bivšim studentima u povodu 50. obljetnice diplomiranja.

Galerija fotografija