Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) uvode prvi združeni sveučilišni diplomski studij „Biomedicinsko inženjerstvo“ u Hrvatskoj. Nositelj studija je FER, a u izvođenju programa sudjelovat će i nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MEF). 

S uvođenjem novog studija studenti u Hrvatskoj prvi put će moći steći kvalifikaciju “magistar inženjer/magistra inženjerka biomedicinskog inženjerstva”, s pripadajućim stručnim nazivom “mag. ing. biomeding.”

Pokretanje prvog diplomskog studija biomedicinskog inženjerstva u Hrvatskoj predstavlja važan korak prema odgovoru na suvremene izazove u zdravstvenom sustavu, poglavito u kontekstu starenja društva i rastućih troškova liječenja u EU i u svijetu.

Prva generacija bit će upisana u akademskoj godini 2024./2025, a upisna kvota na ljetnom roku iznosi 30 studenata. Magistri inženjeri zapošljavat će se u poduzećima koja se bave razvojem, prodajom i podrškom biomedicinskih proizvoda te u privatnim i javnim zdravstvenim institucijama. Studijski program trajat će dvije godine, a završava stjecanjem 120 ECTS bodova te izradom i obranom diplomskog rada i konkurentan je odgovarajućim studijima drugih svjetskih sveučilišta.

Predstavljanje novog studija održat će se  11. lipnja 2024. u 10 sati u Sivoj vijećnici FER -a.

Očekuju se obraćanja prorektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Borisa Brkljačića, dopredsjednika HAZU akademika prof. dr. sc. Davora Miličića, dekana FER-a prof. dr.sc. Vedrana Bilasa i dekana FSB-a prof. dr. sc. Zdenka Tonkovića te voditelja studija, akademika prof. dr. sc. Svena Lončarića i prof. dr. sc. Tanje Jurčević Lulić.

Pridružite se!

Više o studiju ovdje.

Autor: Ira Vince
Popis obavijesti