Konačni rezultati rujanskog...

Završen je rujanski razredbeni postupak za upis na diplomske studijske programe u akademskoj godini 2023./2024. 

Povjerenstvo za upis studenata zaprimilo je dvije žalbe na rujanski razredbeni postupak i pozitivno ih riješilo nakon čega je utvrđeno da je od ukupno 224 prijavljenih pristupnika, 168 pristupnika zadovoljilo sve propisane uvjete za upis na diplomski studij te je formirana lista kvalificiranih pristupnika. 

Svi pristupnici koji su u jesenskom upisnom roku predali prijavu za upis na diplomski studij mogu nakon završenog rujanskog razredbenog postupka vidjeti rezultate na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Autor: Petra Lukina
Popis obavijesti