European Chips Act Design Platform:...

Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Europske komisije (European Commission’s DG CNECT) organizira internetsku radionicu za potencijalne korisnike platforme za projektiranje čipova u skladu s Europskim aktom o čipovima (European Chips Act Design Platform), posebno za mala i srednja poduzeća, u utorak, 26. rujna 2023. godine, od 9.30 do 12.30 sati kako bi se pripremili za relevantne aktivnosti u okviru inicijative Čipovi za Europu, koja je uspostavljena u kontekstu Europskog akta o čipovima.

Za sudjelovanje na radionici molimo da se prijavite putem poveznice

Radionica će uključivati dovoljno vremena za pitanja i interaktivnu raspravu.

Platforma za projektiranje čipova, kako je predloženo u Europskom zakonu o čipovima, virtualno je okruženje temeljeno na oblaku koje će biti dostupno diljem Unije, integrirajući širok raspon mogućnosti dizajna, od IP knjižnica do alata za automatizaciju elektroničkog dizajna (EDA), kao i usluge podrške. Platforma će biti dostupna na otvoren, nediskriminirajući i transparentan način, potičući široku suradnju korisničkih zajednica i ključnih aktera ekosustava i jačajući europski kapacitet dizajna.

Ciljevi ove radionice su:

  1. Predstaviti ključne elemente platforme i njezin potencijalni niz usluga prilagođenih specifičnim potrebama novoosnovanih poduzeća te malih i srednjih poduzeća (SME).
  2. Objasniti postupak korisničkih tvrtki za pristup i korištenje platforme.
  3. Istaknuti potencijalne prilike i prednosti za mala i srednja poduzeća.
  4. Prikupiti povratne informacije i uvide od sudionika.
  5. Raspraviti o tome kako odgovoriti na potrebe IC dizajnerske zajednice u EU.
Autor: Ana Fadljević
Popis obavijesti