N A T J E Č A J  za upis na...

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja projektima.

Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati kandidati sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili kandidat sa završenim s njime izjednačenim diplomskim studijem. Potrebno je znanje engleskog jezika.

Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) tijekom kojeg se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.

Broj slobodnih mjesta: 25 ukupno.

Školarina iznosi 35.000,00 kuna, a plaća se u dvije rate u iznosu od 17.500,00 kuna pri upisu u prvi i drugi semestar.

Nastava započinje u studenome 2022. godine.

Prijave na natječaj šalju se poštom na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3 od objave natječaja do zaključno 30. rujna 2022. godine.

Detaljnije informacije o studiju dostupne su ovdje, a prijavni obrazac dostupan je na adresi ovdje.

Kontakt osoba je Valentine Čale, prof., tel: 01/6129-920, e-mail adresa: specijalisticki.studij@fer.hr.

 

Autor: Valentina Čale
Popis obavijesti