Prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof....

Na izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je održana 19. svibnja 2022. godine, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Ivan Petrović izabrani su u redovite članove HAZU-a u Razredu za tehničke znanosti.

Uz profesora Lončarića i Petrovića, FER ima još dva člana HAZU-a: akademika prof. emer. dr. sc. Lea Budina i akademika prof. dr. sc. Ignaca Lovreka.

Čestitamo novoizabranim članovima s FER-a, a u nastavku obavijesti pročitajte njihove životopise.

Ivan Petrović, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik u polju elektrotehnike, polju računarstva i polju temeljnih tehničkih znanosti. Rođen je 1961. u Klobuku, Općina Ljubuški, Bosna i Hercegovina. Studij elektrotehnike završio je 1983. u Zagrebu i zaposlio se u poduzeću Končar, a 1994. prešao je na Fakultet elektrotehnike i računarstva, na kojem stječe doktorat znanosti 1998. Znanstveni interes Ivana Petrovića obuhvaća autonomne sustave upravljanja mobilnim robotima i vozilima. Ističu se njegova postignuća u istraživanju optimalnih stohastičkih estimatora za praćenje položaja mobilnih robota u prostoru, višesenzorsku fuziju i praćenje gibajućih objekata i ljudi, planiranju putanja gibanja i njihova praćenja uz izbjegavanje sudara poštujući kinematička i dinamička ograničenja te primjene dubinskih neuronskih mreža u interpretaciji i modeliranju scene i algoritama strojnog učenja za interakciju robota s ljudima. Od njegovih više od 300 znanstvenih radova, više od pola indeksirano je u bazi WoS, od kojih 50-ak u bazi Current Contents. Kao gostujući znanstvenik višekratno je kraće boravio u Austriji, Kanadi, Njemačkoj, Sloveniji i SAD-u. Izabran je na akademsku poziciju naslovnog profesora na Sveučilištu u Torontu za razdoblje 2021. – 2024. Uspješan je pri ustrojavanju nacionalnih i međunarodnih istraživačkih timova koje okuplja putem velikih znanstvenih projekata čijim su sredstvima financirani mnogi doktorandi i nabava istraživačke opreme. Vodio je 18 projekata, od čega 9 iz okvirnih programa Europske unije, među kojima EU FP7 ACROSS – Centre of Research Excellence for Advanced Cooperative Systems (2011. – 2015.) i H2020 AIFORS – ERA Chair in Artificial Intelligence in Robotics (2020. – 2025.). Suvoditelj je Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave, jedinog znanstvenog centra
izvrsnosti u području tehničkih znanosti, te utemeljitelj i voditelj Laboratorija za autonomne sustave i mobilnu robotiku. Vodio je 23 domaća znanstvena projekta, njeguje projektnu suradnju s gospodarstvom, a doktore znanosti potiče na istraživačke zadaće u novoj industriji. Za svoja istraživačka i inovacijska postignuća dobio je mnoga priznanja i nagrade, zadnju – Nagradu Fran Bošnjaković Sveučilišta u Zagrebu, 2021. Ivan Petrović član je Akademijina Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj. U Akademiji je održao više predavanja i sudjelovao u organizaciji okruglog stola vezanog uz tehnološki razvoj. Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti u 2017.

Sven Lončarić, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik u znanstvenom polju elektrotehnike i znanstvenom polju računarstva. Rođen je 1961. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, XV. matematičku gimnaziju i studij elektrotehnike. Doktorirao je 1994. na Sveučilištu Cincinnati, SAD, u području morfoloških metoda za opis oblika. Po završetku doktorskog studija zaposlio se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na kojem i danas radi, uz prekid u razdoblju 2001. – 2003., koje je proveo na Institutu za tehnologiju New Jersey, Newark, SAD. Znanstvena djelatnost Svena Lončarića obuhvaća istraživanja u području digitalne obradbe i analize slika koja odlikuju kontinuitet, izvrsnost i otvorenost kako novim znanstvenim spoznajama tako i unaprjeđenju sveučilišne izobrazbe i povezivanju s gospodarstvom. Riječ je o području
istraživanja koje obilježava višestruka interdisciplinarnost, u kojoj Svena Lončarića s metodološke strane posebice zanimaju neuronske mreže, a sa strane primjene biomedicina, sustavi zasnovani na računalnom vidu i obrada slike u stvarnom vremenu. O uspješnosti i međunarodnoj prepoznatljivosti Svena Lončarića govori više od 350 objavljenih radova i podatak da je, prema studiji Sveučilišta Stanford, svrstan među 1% vrhunskih svjetskih znanstvenika u području umjetne inteligencije – obrade slika. Sven Lončarić istaknuti je istraživač sa snažnim utjecajem na znanstvena postignuća u Hrvatskoj i uspješni nositelj inicijativa za interdisciplinarno okupljanje naših istraživača i njihovo povezivanje, kako s gospodarstvom tako i sa svijetom. Suvoditelj je jedinog znanstvenog centra izvrsnosti u
tehničkim znanostima, Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave, voditelj Centra za umjetnu inteligenciju pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva i voditelj Centra izvrsnosti za računalni vid na Sveučilištu u Zagrebu. Vodio je i bio istraživač na 40 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata te 20 stručnih projekata suradnje s gospodarstvom koji su rezultirali inovacijama nagrađenima na domaćim i međunarodnim
izložbama. Dobitnik je važnih priznanja, među kojima se ističu Državna nagrada za znanost, Godišnja nagrada za znanost u području tehničkih znanosti (2019.) i Nagrada Fran Bošnjaković Sveučilišta u Zagrebu (2016.). Član je Akademijina Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i njegova Izvršnog odbora. Sudjelovao je u pripremi i radu dva okrugla stola te u kreiranju iz njih proizašlih dokumenata koje je prihvatilo Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti