Brainhack Zagreb 2021, hackathon na temu neuroznanosti, održan je 11. i 12. prosinca 2021. godine u prostoru Zagrebačkog inovacijskog centra - ZICER, kao dio globalne inicijative niza hackathona u području neuroznanosti koji su se istovremeno održavali u 24 grada diljem svijeta.

Od ukupno pedesetak sudionika, s FER-a ih je bilo osmero: zaposlenici prof. dr. sc. Mario Cifrek i dr. sc. Krešimir Friganović te studenti diplomskog i preddiplomskog studija Ivan Skorupan, Hana Ivandić, Matea Lipovac, Eva Šmuc, Matea Čunović i Tamara Ćorić. Kao dio organizacijskog odbora skupa sudjelovala je zaposlenica Eda Jovičić, mag. ing., koja je predstavila zajednički projekt FER-a i Psihijatrijske bolnice Vrapče naziva "Možemo li mjeriti depresiju".

Na hackathonu se također intenzivno radilo na projektu nove web platforme za obradu i analizu EEG signala kojeg su pripremili Ivan Skorupan i Hana Ivandić te je održana panel rasprava naslova "Application of distributed ledger technologies in medicine" na kojoj je sudjelovala i bivša studentica FER-a Belma Gutlić.

Više informacija o održanom Brainhacku možete vidjeti ovdje, a u opširnijem sadržaju obavijesti je nekoliko fotografija s hackathona.

 

Predstavljanje sudionika

 

Ivan Skorupan predstavlja rezultate rada na projektu nove web platforme za obradu i analizu EEG signala

 

Eda Jovičić i Krešimir Friganović na predavanju Alana Antičevića

 

 Predstavljanje projekta "Možemo li mjeriti depresiju"

 

Belma Gutlić na panel raspravi na temu "Application of distributed ledger technologies in medicine"

 

Dio FER-ove ekipe na Brainhacku

Autor: Eda Jovičić
Popis obavijesti