Predavanje načelnika Glavnog stožera...

U okviru predmeta "Obrambeni sustavi i tehnologije", načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, admiral Robert Hranj, održat će predavanje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, u srijedu, 8. prosinca 2021. godine, u 17:15 sati, u dvorani D2. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

U vezi sutrašnjeg predavanja načelnika Glavnog stožera, admirala Hranja, protokol je sljedeći:

  • dovoljno je da studenti pokažu svoju X-icu na ulazu u dvoranu.
  • svi ostali trebaju na ulazu u dvoranu pokazati COVID potvrdu.

Životopis načelnika Glavnog stožera OS RH, admirala Roberta Hranja, nalazi se u nastavku obavijesti.

Životopis načelnika Glavnog stožera OS RH, admirala Roberta Hranja

Admiral Robert Hranj rođen je 5. rujna 1962. u Varaždinu. Završio je Vojnu akademiju, smjer pomorstvo. 1991. godine preuzima dužnost zapovjednika raketne topovnjače Šibenik te ostaje na toj dužnosti do 1993. godine. Od 1994. do 1998. obnaša dužnost vojnog izaslanika u SAD-u, a nakon toga je na dužnosti načelnika Odjela za bilateralne poslove do 2001. godine u Upravi za međunarodnu vojnu suradnju Ministarstva obrane. Od 2001. do 2003. godine na dužnosti je pročelnika Ureda za NATO/PfP (Partnerstvo za mir) u Ministarstvu obrane, a potom odlazi u Newport (SAD) gdje završava Mornaričku ratnu školu. Po povratku sa školovanja 2004. godine preuzima dužnost zapovjednika Zapovjedništva za izobrazbu i obuku HRM-a Petar Krešimir IV koju obnaša do 2006. godine. Dužnost načelnika Službe za NATO/PfP u Upravi za obrambenu politiku Ministarstva obrane RH preuzima 2006. godine. Od 2009. do 2012. godine na dužnosti je zamjenika vojnog predstavnika za NATO u Vojnom predstavništvu RH pri NATO i EU u Bruxellesu. Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice bio je od studenoga 2012. do siječnja 2015. Na dužnost direktora Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske imenovan 1. ožujka 2015. a istu je obnašao do 29. veljače 2020.

Admiral Robert Hranj promaknut je u čin poručnika bojnog broda 1992., u kapetana fregate 1993., u kapetana bojnog broda 2000., u čin komodora 2011., u čin kontraadmirala 2014. godine., u čin viceadmirala 2018., a u čin admirala 5. ožujka 2020.

Nositelj je sljedećih odlikovanja Republike Hrvatske: Spomenice Domovinskog rata, Spomenice domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina službe, Reda hrvatskog pletera, Reda hrvatskog trolista, Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom te Legion of Merit (USA).

Autor: Siniša Popović
Predavanje načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH admirala Roberta Hranja
8. prosinca 2021. 17:15  -  18:45
D2
Popis obavijesti