Održan PowerTrip 2021

Za 50 studenata od 1. do 5. godine FER-a, u pratnji asistenata sa Zavoda za visoki napon i energetiku i planinarske sekcije KSET-a, posjetilo je  21. i 22. listopada 2021. HE Jaruga u NP Krka, HE Zakučac, branu Prančevići i malu HE Prančevići, HE Kraljevac te VE Voštane-Kamensko i TS Voštane. Stručno putovanje PowerTrip 2021 organizirano je s ciljem približavanja studentima područje elektroenergetike i mogućnosti uključivanja u stručnu zajednicu.

U nastavku obavijesti pogledajte kako nam je bilo.

21. i 22. listopada 50 studenata od 1. do 5. godine FER-a posjetilo je HE Jaruga u NP Krka, HE Zakučac, branu Prančevići i malu HE Prančevići, HE Kraljevac te VE Voštane-Kamensko i transformatorskom stanicom 110/20 kV Voštane.

Stručni izlet organiziran je u sklopu projekta PowerTrip 2021 čiji je cilj promocija prirodnih ljepota Hrvatske, održivosti i nisko-ugljičnih tehnologija te elektroenergetike. PowerTrip 2021 organizirali su Planinarska sekcija KSET-a, Zavod za visoki napon i energetiku te hrvatski odjel IEEE Power & Energy Societyja. 50 studenata bilo je u pratnji asistenata sa Zavoda za visoki napon i energetiku Mateja Krpana i Marije Miletić

HE Jaruga jedna je od najstarijih hidroelektrana na svijetu, HE Zakučac je naša najveća elektrana, a HE Kraljevac je živući muzej u kojem se još uvijek mogu vidjeti stari Ganzovi agregati.

Zahvaljujemo se našim domaćinima, HEP Proizvodnji d.o.o. i ENCRO d.o.o. na vođenju kroz postrojenja i omogućavanju studentima da se iz prve ruke upoznaju sa procesom proizvodnje električne energije i visokonaponskim postrojenjima.

Ispod pogledajte neke od trenutaka sa PowerTripa 2021.

Autor: Matej Krpan
Popis obavijesti