Dan CIP-a: 35 nam je godina tek!

Na današnji dan, 22. rujna 1986. godine, tadašnji predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske, a kasnije Saveznog izvršnog vijeća SFRJ te nekadašnji student ovoga Fakulteta, dipl. ing. elektrotehnike Ante Marković otvorio je obnovljeni računalski sustav. Taj dan slavi se kao Dan CIP-a!

Centar informacijske potpore (CIP) danas broji 11 djelatnika koji se brinu da 3500 studenata te više od 730 zaposlenika FER-a svakodnevno ima kvalitetnu i organiziranu tehnološku i informacijsku potporu.

CIP je važa ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja poslove razvoja informacijskih sustava, upravljanja računalnom mrežom, nadzora nad informacijskom sigurnošću, tehnološke potpore nastavi i e-obrazovanju, organizaciji nastave te organizacijom zajedničkih računalnih resursa.

U nastavku obavijesti pogledajte arhivske fotografije CIP-a, ali i one malo novijeg datuma.

Sretan vam Dan CIP-a!

 

 

 

 

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti