Privremena lista kvalificiranih...

Završen je rujanski razredbeni postupak za upis na diplomske studijske programe u akademskoj godini 2021./2022. 

Svi pristupnici koji su predali prijavu za upis na diplomski studij u rujanskom roku mogu vidjeti svoj status nakon završenog razredbenog postupka na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Upisna rang-lista će biti objavljena po okončanju žalbenog roka. 

Žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Povjerenstvu za upis studenata putem elektroničke pošte na adresu diplomski.upisi@fer.hr najkasnije 24 sata nakon objave rezultata, odnosno najkasnije do utorka, 21. rujna 2021. godine do 14 sati. Na podnesene žalbe Povjerenstvo je dužno odgovoriti u roku od 24 sata.

Kandidati koji će u sklopu žalbenog postupka tražiti uvid u rezultate razredbenog ispita trebaju doći ispred Studentske službe u utorak, 21. rujna 2021. godine u 14.15 sati.

Nakon objave upisne rang-liste kandidati koji su ostvarili pravo upisa će upis potvrđivati uplatom naknade za upisni paket za prvi upis u 1. godinu diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna i upisnine za upis u akademsku godinu u iznosu od 200,00 kuna, a na temelju izdanog računa.

Autor: Mihaela Vranić
Popis obavijesti