Prof. dr. sc. Branko Jeren izabran u...

Na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća FER-a, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici održanoj 8. lipnja 2021. godine izabrao prof. dr. sc. Branka Jerena u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Obnašajući mnogobrojne odgovorne dužnosti u akademskoj i društvenoj zajednici, uključujući dužnosti ministra znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (1993. – 1995.) i rektora Sveučilišta u Zagrebu (1998. – 2002.), profesor Jeren dao je iznimno veliki doprinos razvoju i informatizaciji znanstvenoga visokoobrazovnoga sustava te hrvatskoga društva u cjelini. Od 1996. do 1998. godine bio je i savjetnik predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana za znanost i tehnologiju.

Cjelokupan znanstvenoistraživački, nastavni i organizacijski rad u području tehničkih znanosti profesora Jerena veže se ponajviše uz vrhunske, međunarodno priznate rezultate u istraživanju digitalne obrade signala i računalnih sustava za mjerenje, nadzor i upravljanje procesima.

Čestitamo profesoru Branku Jerenu, a više informacija nalazi se u nastavku obavijesti!

Profesor Jeren bio je zaposlen na Elektroničkom odjelu Instituta "Ruđer Bošković" od 1973. do 1975. godine, gdje je radio na razvoju i konstrukciji digitalne elektroničke instrumentacije i digitalnih sustava za mjerenje i upravljanje procesima. U Institutu za elektroprivredu u Zagrebu radio je od 1975. do 1976. na problemima automatizacije i uvođenja računala u nuklearne elektrane, termoelektrane i dispečerske centre. Od 1976. zaposlen je kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu, danas Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija. Za docenta je izabran 1985., za izvanrednog profesora 1990., za redovitog profesora 1997., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2002. godine.

Tijekom nastavne karijere profesor Jeren predavao je veći broj predmeta u dodiplomskoj, poslijediplomskoj i doktorskoj nastavi. U nastavnom programu usklađenom s Bolonjskom deklaracijom predavao je predmete: Signali i sustavi na preddiplomskom studiju, Digitalna obradba signala i Sustavi za mjerenje i praćenje procesa na diplomskom studiju te Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala na doktorskom studiju. U svim studentskim anketama bio je ocjenjivan najvišim ocjenama. Za predmet Signali i sustavi profesor Jeren priredio je sveučilišni udžbenik Signali i sustavi, ukupnog opsega 640 stranica, koji je tiskan u veljači 2021. godine.

Posebice je značajan doprinos profesora Jerena u uspostavi sustava zapošljavanja znanstvenih novaka u sklopu znanstvenoistraživačkih projekata, čime su postavljeni temelji kadrovske obnove i razvitka znanstvene i akademske zajednice te Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet preko koje je još 1995. godine, u jeku Domovinskoga rata, omogućen besplatan pristup internetu svim hrvatskim građanima.

Profesor Jeren počasni je doktor Sveučilišta u Mostaru i dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja. Ističemo Državnu nagradu za znanost koju je primio 1997. godine te Zlatnu plaketu "Josip Lončar" za dugogodišnji predani nastavni i znanstveni rad i iznimni doprinos razvoju Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz 2004. godine. Nagradom "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE nagrađen je 2015. godine, a Državnom nagradom za životno djelo u području tehničkih znanosti 2019. godine.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti