Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u akademskoj godini 2021./2022. za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica ekoinženjerstva.

Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkog i biotehničkog područja.

Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

Prijavi treba priložiti:

  • ispunjen obrazac za prijavu;
  • ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
  • životopis;
  • prijepis svih ocjena sa studija;
  • potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Školarina za akademsku godinu 2021./2022. iznosi 8.000,00 kuna po semestru. Za kandidate koji upisuju razlikovne kolegije troškovi školarine se uvećavaju za 4.000,00 kuna. Ukoliko troškove studija snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću Odluku o snošenju troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2021. godine.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
( s naznakom za: EKOINŽENJERSTVO )
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Propisani obrazac te sve dodatne obavijesti možete naći na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr i http://www.fkit.hr.

Dodatne upite možete postaviti i na e-mail adresu:  ekoinz@fkit.hr (kontakt osoba je Tihana Popović).


 

Autor: Manuela Graberski
Popis obavijesti