Dr. sc. Slavko Krajcar izabran u...

Na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća FER-a, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici održanoj 18. svibnja 2021. godine izabrao prof. dr. sc. Slavka Krajcara u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Slavko Krajcar rođen je 1951. godine u Krajcar Brijegu. Osnovnu školu završio je u Sv. Petru u Šumi, a srednju školu u Puli. Godine 1969. je upisao, a 1973. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu (danas FER) Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija zapošljava se kao asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku. Magistrirao je 1980., a doktorirao 1988. godine. Godine 1990. izabran je u zvanje docenta, 1997. u zvanje izvanrednog profesora, 2002. u zvanje redovitog profesora, a 2007. u redovitog profesora u trajnom zvanju.

Znanstveno mu je područje energetika, a uže planiranje i razvoj razdjelnih mreža i modeliranje odnosa na tržištu električnom energijom.

U svojoj je karijeri na FER-u bio predstojnik Zavoda, pomoćnik dekana, prodekan za poslovanje i dekan (od ak. god. 1998./1999. do ak. god. 2001./2002.). 

Čestitamo prof. emer. dr. sc. Slavku Krajcaru na izboru u počasno zvanje!

Prof. emer. dr. sc. Slavko Krajcar bio je član ili predsjednik mnogih nadzornih ili izvršnih tijela u Republici Hrvatskoj (CIGRE, Novčarsko vijeće MZT-a, odbori na Sveučilištu u Zagrebu, ITI, časopis CIT, NO HEP, UO SRCE, UO IRB,  NO Digitron i UO CARNet-a). Bio je dugogodišnji član Nacionalnog vijeća za konkurentnost, u tri mandata član Senata Sveučilišta u Zagrebu, gdje je bio i kandidat za rektora.

Član je nadzornog odbora EnCRO d.o.o., član Uprave HATZ-a, član IO CIRED-a i predsjednik HDR-a. Član je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih programskih odbora konferencija i uređivačkih odbora časopisa. Recenzent je mnogobrojnih znanstvenih časopisa.

Slavko Krajcar bio je i predsjednik Čakavskog sabora u dva mandata. Izdao je dvije zbirke pjesama (Kunfina bilo ni i Kunfina ni) i ima objavljeno nekoliko pjesama u zajedničkim zbirkama. Urednik je knjiga: "Zvane Črnja - Istrijo moja", "Vjekoslav Spinčić – Povijest Istre" i "Libar Žminjski – grupa autora" (dvije knjige).

Životni mu je moto: Así cada mañana de mi vida traigo del sueño otro sueño." (Pablo Neruda)

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti