HAZ: Poziv na predavanja o...

Akademsko vijeće Hrvatske akademske zajednica (HAZ), uz potporu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, poziva vas na dva predavanja vezana uz EU-financiranje istraživačkih i obrazovnih projekata:

  • Ana Fresl, Projekt jednako razvoj (PJR):
    "Prilike iz EU fondova za Hrvatsku, kontekst i pravila novog razdoblja 2021. - 2027."
  • Ana Tecilazić, Algebra:
    "Najava predviđenih investicija u visokom obrazovanju u okviru novog razdoblja"

Oba predavanja održat će se u petak, 28. svibnja 2021. godine, s početkom u 12.00 sati, a možete ih pratiti u živo putem FER-ovog YouTube-kanala: https://youtu.be/qX9nelkeWt0. Očekivano ukupno trajanje (s uključenom raspravom) je do 90 minuta.

Više informacija o predavačicama nalazi se u nastavku obavijesti.

 

Ana Fresl diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi i MBA diplomski studij e-leadership na VŠ Algebra. Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe u pet godina rada u Ministarstvu financija i SAFU gdje je u samim počecima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje programima Phare i IPA. Nositeljica je IPMA certifikata razine C i iskusna voditeljica projekata. U SAFU je samostalno vodila preko 50 projekata, upravljala portfeljem odjela od 200-tinjak različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu, dok je u PJR-u vodila isto tako nekoliko desetaka EU projekata i ugovora isporuke tehničke pomoći institucijama u sustavu EU fondova. Godine 2009. osniva i od onda vodi PJR. Savjetovala je preko 350 projekata, radila je kao stručni savjetnik na 20-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. S 15 godina iskustva u EU projektima, Ana je prepoznati predavač, a o sustavu fondova, tumačenju natječaja na službenim „info danima“, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje i o uspješnoj provedbi projekata educirala je više od 5.000 ljudi. U PJR-u se bavi upravljanjem poduzećem, strateškim razvojem, osiguranjem kvalitete, razvojem ljudi, stručnim savjetovanjem u razvoju i provedbi EU projekata. Od 2013. godine je predsjednica HUP - Udruge profesionalaca u fondovima EU. U razdoblju od 2014. do 2018. godine bila je potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK. U razdoblju od 2015. do 2017. bila je član Upravnog odbora Hrvatskog saveza za zelenu gradnju. Programska je direktorica međunarodnih konferencija za EU fondove, koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima i prvog velikog istraživanja PJR-a “EUčinkovitost” napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata.

 

Ana Tecilazić nova je Glavna tajnica Visokog učilišta Algebra gdje je zadužena za strateški razvoj i međunarodnu prepoznatljivost ustanove te institucijski sustav osiguravanja kvalitete svih djelatnosti i misija visokog učilišta. Članica je Odbora EURASHE-a, europske udruge visokih učilišta koja izvode stručne studije. Iskustvo u razvoju javnih politika te programa i projekata usmjerenih prema ostvarivanju strateških ciljeva Ana je stekla kroz višegodišnji rad u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gdje je vodila Sektor za razvoj visokog obrazovanja. Godinama je sudjelovala u kreiranju javnih politika kroz radne skupine i tijela na europskoj i na nacionalnoj razini, posebno u okviru Bolonjskog procesa te vođenjem programa predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u području obrazovanja. Područja u kojima je Ana razvila posebnu ekspertizu uključuju osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, internacionalizaciju, kvalifikacijske okvire, cjeloživotno učenje, programsko financiranje visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Ana trenutno završava doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu na temu praćenja zapošljivosti osoba s kvalifikacijama visokog obrazovanja. Fondovima i programima Europske unije bavi više od dva desetljeća.

Autor: Petra Škaberna
HAZ: Predavanja o EU-financiranju istraživačkih i obrazovnih projekata
28. svibnja 2021. 12:00  -  13:30
Nepoznata lokacija
Popis obavijesti