Doprinos FER-ovaca u razvoju...

Posljednjih godinu dana 30-ak studenata FER-a uključeno je u dobro poznati studentski projekt FSB Racing Team. Naime, 2019. godine ova je studentska udruga predstavila novi bolid "Vulpes", prvi 100-postotni električni bolid, u potpunosti dizajniran i sastavljen u Hrvatskoj, i to isključivo studentskim snagama.

U projekt su se ubrzo u većem broju uključili i studenti FER-a s obzirom da su njihova stručna znanja u području elektrotehnike i baterijskih spremnika od velike važnosti za daljnji razvoj električnog bolida. Konkretno, njihov doprinos ključan je u podtimovima "Električni pogon", "Električni motori" i "Upravljački sustavi".

Pored toga, FER-ovci sačinjavaju i veliki dio tima "Driverless", koji se bavi prenamjenom električnog bolida VulpesR u prvi hrvatski autonomni bolid VulpesD.

"Od ukupno 120 članova, u FSB Racing Team trenutačno je uključeno 30-ak članova s FER-a, a voljeli bismo da ta brojka bude i veća. Od 2019. godine udruga razvija električna vozila, a s obzirom da baterijski paket od prvoga dana izrađujemo sami, tu je potreban veliki doprinos članova s FER-a. Nadalje, od ove godine razvijamo i vlastite električne motore! Tim Driverless uglavnom se bavi izradom vizijskog sustava za bolid koji bi 2021. godine trebao prvi put stati na staze međunarodnog natjecanja Formule Student", pojasnila je Adriana Đugum, studentica Filozofskog fakulteta i voditeljica FSB Racing Teama.

"Članstvo u FSB Racing Teamu bi se moglo vrlo lako usporediti s praksom u nekoj kompaniji. Razlika između prakse u poduzeću i članstva u timu je u tome da član tima ima puno veće ovlasti, a samim time i odgovornosti. Kao takvo, sudjelovanje u timu formule student ima velike benefite za razvoj karijere. Osim toga, ovdje se kroz rad na projektu sklapaju doživotna prijateljstva, bilo s članovima svojeg ili drugih timova", ističe voditelj podtima "Električni motori", Mario Volarić, student 2. godine diplomskog studija na FER-u, smjera Elektrotehnika i informacijska tehnologija.

Zanimljivo je napomenuti da je za većinu studenata s FER-a praktično iskustvo koje steknu u Racing Teamu, tek širenje područja interesa koje razvijaju tijekom studija. Primjerice, većina naših studenata, članova ove studentske udruge se, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Stjepana Stipetića, bavi problemima elektrovučnih motora, sve od pripreme projekta na preddiplomskom studiju, pa do izrade diplomskog rada.

U nastavku obavijesti pogledajte uobičajenu radnu atmosferu - iz garaže FSB Racing Teama!

 

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti