Produžen rad FER-ovom Znanstvenom...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u listopadu 2020. godine donijelo odluku o produžetku rada Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave u narednom razdoblju od pet godina.

Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave prvi je i jedini nacionalni centar izvrsnosti u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj, inauguriran krajem 2015. godine. Centar okuplja trinaest istaknutih organizacija među kojima je jedanaest visokoškolskih institucija iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Dubrovnika te Institut Ruđer Bošković i poduzeće Ericsson Nikola Tesla.

Misija Centra jest unaprijediti hrvatsku znanost i ojačati njezino uključivanje u Europski istraživački prostor (eng. European Research Area) odnosno potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima EU i drugim međunarodnim programima. Centar djeluje kao središte suradnje akademske zajednice s poslovnim i javnim sektorom u području ekspertiza istraživačkog tima Centra, s ciljem snažnog doprinosa poboljšanju kvalitete života i poticanja ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj.

Centar se sastoji od dviju istraživačkih jedinica: Istraživačke jedinice za znanost o podatcima (IJ DataScience), koju vodi prof. dr. sc. Sven Lončarić i Istraživačke jedinice za napredne kooperativne sustave (IJ ACROSS), koju vodi prof. dr. sc. Ivan Petrović.

U nastavku obavijesti nalazi se više informacija o radu i postignućima Centra i njegovih istraživačkih jedinica u posljednjih pet godina.

Istraživačka jedinica za znanost o podatcima (IJZP) važna je nacionalna znanstvena inicijativa koja okuplja najproduktivnije znanstvenike u Hrvatskoj koji se bave brojnim aspektima teorije i primjena znanosti o podatcima. Provedbom međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata istraživači doprinose razvoju znanosti o podatcima, u suradnji s gospodarstvom doprinose transferu tehnologije i razvoju inovativnih proizvoda, a edukacijskim aktivnostima omogućuju edukaciju doktoranada i poslijedoktoranada koji predstavljaju novu generaciju mladih znanstvenika u Hrvatskoj. Dosadašnjim aktivnostima članovi IJZP postigli su značajne rezultate uključujući veliki broj znanstvenih publikacija, uspostavili novu međunarodnu ljetnu školu iz znanosti o podatcima, pokrenuli veliki broj istraživačkih i razvojnih projekata u sklopu kojih su osigurali veliki iznos znanstvenog financiranja i na taj način stvorili preduvjete za razvoj teorije i primjena znanosti o podatcima te za edukaciju nove generacije mladih znanstvenika.

IJZP je usmjerena na istraživanja, transfer tehnologije i edukaciju u iznimno važnom području za suvremeno gospodarstvo. Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) omogućio je prikupljanje velike količine podataka iz digitalnih medija, web usluga, socijalnih mreža, poslovnih procesa, interneta stvari, zdravstva i drugih domena. Brzina rasta količine podataka je veliki izazov za analizu podataka.

Podatci i metode za analizu podataka imaju veliki značaj jer predstavljaju temelj za poslovne modele mnogih uspješnih kompanija koje u tehnologije znanosti o podatcima ulažu znatna sredstva i traže veliki broj visokoobrazovanih stručnjaka u području znanosti o podatcima. Znanost o podatcima direktno je povezana s tehnologijama umjetne inteligencije koje su ključne u brojnim primjenama metoda za analizu podataka.

Istraživačka jedinica za napredne kooperativne sustave (IJ ACROSS) vodeće je nacionalno središte istraživanja, razvoja i inovacija novih metoda, tehnologija i suvremenih inženjerskih pristupa za napredne kooperativne sustave, koje je snažno integrirano u Europski istraživački prostor te koje služi nacionalnim tehnološkim potrebama utvrđenim Hrvatskom strategijom pametne specijalizacije, ostvarujući prijenos znanja u gospodarstvo poticanjem razvoja i primjene novih visokotehnoloških proizvoda i usluga.

Istraživačke aktivnosti IJ ACROSS usmjerene su na četiri strateške istraživačke domene koje su od ključne važnosti za primjene naprednih kooperativnih sustava: (1) autonomni i kooperativni robotski sustavi, (2) kognitivni sustavi računalnog vida, (3) sveprisutni senzori i umrežene usluge usmjerene čovjeku i (4) napredne strategije upravljanja i estimacije za kibernetsko-fizikalne sustave, a ciljana područja primjene rezultata istraživanja – napredni gradovi, zdravstveni sustavi, tvornice budućnosti, sigurnost i zaštita, okoliš – visoko su pozicionirani u popisu prioriteta Europske unije.

IJ ACROSS danas stvara novu generaciju znanstvenika za akademske i industrijske istraživačke centre, koji će osigurati širenje i primjenu novih znanja. Taj je proces u punome zamahu, ali je još uvijek u tijeku te se maksimalni istraživački kapacitet očekuje u razdoblju 2022./2023. godine, do kada će velika većina od skoro stotinu sadašnjih doktoranda doktorirati i steći važne generičke vještine. To će im omogućiti da snažno utječu na razvoj hrvatske industrije utemeljene na znanju, kao i da otvaraju nove istraživačke domene koje će biti relevantne za industriju nakon 2030. godine.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti