Zaključci okrugloga stola...

Okrugli stol "Reforme u visokom školstvu – nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti" okupio je predstavnike javne (državne) uprave, gospodarstva i akademske zajednice koji su ukazali na značaj i nužnost reformi u visokom školstvu te pružili smjernice kako osposobljavati studentsku populaciju za izazove koje nam donosi budućnost, kojoj često pridodajemo atribute nepredvidivosti i neizvjesnosti.

"Ovim okruglim stolom ukazali smo na neke segmente u kontekstu reformi u visokom školstvu povezano s potrebama gospodarstva i društvenog razvoja. Ne gajimo iluzije da smo mi pozvani provesti (strukturne) reforme u visokom školstvu, ali sam uvjeren da nam je dužnost da odgovorno doprinosimo tome procesu. Predavanjima na Okruglom stolu poslane su vrijedne poruke ne samo donositeljima odluka na nacionalnoj razini, nego i nama samima koji aktivno djelujemo u pojedinim bitnim elementima visokog školstva, znanosti, javne uprave i gospodarstva. Potrebno nam je zajedništvo, međusobno uvažavanje i dijalog. Po svim razinama djelovanja trebamo zajedno graditi gospodarski ekosustav: od pojedinaca, skupina, institucija, sektora i pametnih politika, a sve u interesu poticanja razmišljanja i djelovanja koja su usmjerena općem dobru i javnom interesu. Hrvatski ljudski kapital nije zanemariv i treba ga uvažavati, ali i "staviti u pravu funkciju". Ljudski kapital u pravilu se stvara u obrazovnim institucijama koje trebaju pratiti trendove razvoja struka i potreba ovodobnog i budućeg gospodarstva, kao i razvoja društva", istaknuo je moderator okruglog stola, dr. sc. Nedjeljko Perić, profesor emeritus na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) i ravnatelj Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT).

Snimka okrugloga stola dostupna je na YouTube kanalu FER-a te ju je moguće pogledati ovdje.

Više informacija o događaju nalazi se u nastavku obavijesti.

Izlaganja na okruglom stolu bila su usredotočena na suradnju akademske i poslovne zajednice uz isticanje primjera dobre prakse i načina kako Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) provodi politiku privlačenja studenata te izgrađuje mostove prema lokalnom i globalnom gospodarstvu. Također su istaknuti i neki smjerovi kratkoročnijeg, ali i dugoročnijeg djelovanja FER-a na planu fleksibilnih studijskih programa i nadogradnje istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Na okruglom stolu izložene su globalne smjernice rada Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je naglašeno da su razvoj i primjena digitalnih tehnologija značajno promijenili način poslovanja poduzeća, način komunikacije i razmjene informacija među ljudima te način interakcije u javnom i privatnom sektoru. Predstavljen je i novi "Portal tržišta rada" koji će preko web-sučelja omogućiti korisnicima pristup informacijama o potrebama na tržištu rada.

Fokus diskusije na okruglom stolu bio je usmjeren ka tehnološkim i kadrovskim potrebama našega gospodarstva. Zato su od posebne važnosti tri predavanja čiji su predavači iz respektabilnih proizvodnih kompanija (Končar, Ericsson Nikola Tesla i Automobili Rimac). Zaključuje se da će buduća radna mjesta zahtijevati kombinaciju tradicionalnih i novih vještina i znanja, odnosno formalni i neformalni obrazovni sustav koji potiče kontinuirano obrazovanje i prilagodbu novim poslovnim izazovima. To će nametati potrebu za stručnjacima koji znaju kombinirati postojeća i buduća specijalistička znanja, ali i stručnjacima koji se istovremeno mogu nositi s multidisciplinarnim složenim tehničkim i društvenim problemima. Posebno je istaknuto da je za održivi razvoj društva, koji se temelji na razvoju novih proizvoda i usluga, nužna suradnja akademske zajednice i gospodarstva uz poticajne politike javne uprave.

Okrugli stol održan je 4. prosinca 2020. godine u organizaciji Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Inovacijskog centra Nikola Tesla, Hrvatske gospodarske komore i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Navedene institucije organiziraju okrugle stolove na teme koje su od iznimnog značaja za razvoj gospodarstva i društva, a povezano sa znanstvenim postignućima i znanstvenim trendovima s ciljem da se na odgovarajući način međusobno približe akademske, znanstvene i poslovne zajednice.

Teme i predavači Okruglog stola:

  • Uloga javne uprave u kreiranju tržišta rada  (Irena Bačelić i Lana Lukačić,  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike)
  • Trendovi umrežavanja akademske i poslovne zajednice (prof. dr. sc. Mislav Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva)
  • Izazovi pred FER-om –možemo i hoćemo i više (prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva)
  • Reforme u visokom školstvu – nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti: pogled iz Končara (doc. dr. sc. Ivan Bahun i dr. sc. Siniša Marijan, KONČAR - elektroindustrija d.d.; KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.)
  • Reforme u visokom školstvu – nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti: pogled iz Ericsson Nikola Tesla (prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla)
  • Rimac Automobili – danas i sutra (dr. sc. Antonija Mršić-Radas, Rimac Automobili)
Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti