Dan doktorata 2020.

Peti u nizu "Dan doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održat će se online, u četvrtak, 19. studenoga 2020. godine, od 13 do 15 sati.

Skup je prvenstveno namijenjen studentima doktorskoga studija Elektrotehnika i računarstvo, koji se izvodi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ali je otvoren za sve zainteresirane. "Dan doktorata" (PhD Day) uspostavljen je po uzoru na vrhunska svjetska sveučilišta, kao otvoreni skup na kojemu doktorandi javno prezentiraju svoje istraživačke rezultate, a svima zainteresiranima pruža uvid u raznolikost i kvalitetu znanstvenoga rada Fakulteta.

Program čini uvodno predavanje i panel diskusija s dobitnicima srebrne plakete "Josip Lončar" i nagrade "Končar" za disertacije obranjene u akademskoj godini 2018./2019. te proglašenje pobjednika natjecanja za najbolji poster, uz prezentaciju pobjedničkog postera. U panelu će sudjelovati dr. sc. Tin Bariša, dr. sc. Maria Brbić i dr. sc. Ninoslav Holjevac, nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju te dr. sc. Hrvoje Novak i dr. sc. Igor Žiger, dobitnici nagrade "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća s primjenom u industriji. Oni će sa sadašnjim doktorandima podijeliti svoja iskustva o doktorskom istraživanju i svemu što ga prati te karijeri nakon završetka doktorskog studija.

Pristup događaju bit će omogućen putem platforme MS Teams, a poveznicu možete dodati u svoj kalendar.

Program i galerija postera "Dana doktorata" dostupni su na poveznici ovdje, a u nastavku obavijesti slijede životopisi panelista.

Dr. sc. Tin Bariša
Tin Bariša je rođen 1990. u Zagrebu. Diplomirao je 2014. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2015. do 2018. godine radio je u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju FER-a kao istraživač na projektu pod potporom Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom "Razvoj naprednih energetski učinkovitih struktura upravljanja generatorom s permanentnim magnetima bez mjernog člana brzine vrtnje". Područje njegova znanstvenoga istraživanja su algoritmi upravljanja sinkronim strojevima sa stalnim magnetima. Objavio je tri znanstvena rada u časopisima indeksiranima u bazi Current Contents i deset radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. Od 2019. godine zaposlen je u poduzeću dSPACE engineering d.o.o. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujama sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Damira Sumine, obranio je 14. lipnja 2019. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

Dr. sc. Maria Brbić
Maria Brbić diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlena je kao znanstveni novak na u Zavodu za elektroniku Instituta Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu, a od 2019. godine radi kao poslijedoktorandica na Sveučilištu Stanford u SAD-u. Tijekom rada na IRB-u sudjelovala je na EU FP7 projektu MAESTRA, te dva projekta pod potporom Hrvatske zaklade za znanost. Godine 2016. nagrađena je nagradom "Branimir Jernej" za najbolji rad na području biologije, biomedicine ili neuroznanosti, a 2018. godine dobila je nacionalnu nagradu "Za žene u znanosti“. Godine 2018. godine odabrana je za Fulbright stipendisticu u sklopu koje je boravila na sveučilištu Stanford u SAD-u. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Učenje reprezentacije za podatke iz jednog i više pogleda" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom nasl. izv. prof. dr. sc. Ivice Koprive, obranila je 29. travnja 2019. godine. Nagrađena je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

Dr. sc. Ninoslav Holjevac
Ninoslav Holjevac rođen je 1989. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Od 2014. godine zaposlen je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Profesionalni interesi uključuju planiranje razvoja distribucijskih mreža, integracija obnovljivih izvora energije i upravljanje i modeliranje više-energijskih sustava. Sudjelovao je u dva međunarodna istraživačka projekta te u izvođenju nastave na predmetima profila Energetika. Suautor je stručnih studija i elaborata za operatore elektroenergetskog sustava i privatne investitore. Bio je tajnik konferencije IEEE Energycon 2014 te predsjednik organizacijskog odbora konferencije IET Medpower 2018. Dopredsjednik je Odjela za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE. Oženjen je i otac troje djece. Suautor je 10 radova u časopisima, 21 konferencijskog rada te preko 80 stručnih studija i elaborata. Bio je urednik nekoliko zbornika radova. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Kuzle, obranio je 26. rujna 2019. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

Dr. sc. Hrvoje Novak
Hrvoje Novak diplomirao je 2014. na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, gdje se iste godine i zapošljava se kao suradnik na međunarodnom istraživačkom projektu "Urban Water – Intelligent Urban Water Management System" te, kasnije, na projektu "3CON – Control-based Hierarchial Consolidation of Large Consumers for Integration in Smart Grids". Od 2017. godine uključen je u projekt "3Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City)". Njegovi istraživački interesi u domeni su hijerarhijskoga prediktivnoga upravljanja dinamičkim sustavima radi njihove integracije u napredne gradove i napredne elektroenergetske mreže. Član je Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije (LARES) Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u željezničkim elektrovučnim sustavima" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Marija Vašaka, obranio je 30. siječnja 2019. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

Dr. sc. Igor Žiger
Igor Žiger rođen je 1986. godine u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva stekao je 2009. godine zvanje diplomiranoga inženjera elektrotehnike, 2015. godine zvanje stručnoga specijalista za transformatore i 2018. godine akademski stupanj doktora znanosti. Od 2010. godine zaposlen je u Končaru – Mjernim transformatorima kao projektant i razvojni inženjer, a od 2018. godine radi na mjestu rukovoditelja odjela projekata i voditelja razvoja. Njegovi su glavni interesi analize visokonaponskih mjernih transformatora, izolacijski sustavi i problematika gubitaka u transformatorima. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom", pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Štiha, obranio je 2. listopada 2018. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

 

Poveznica

Pristup događaju bit će omogućen putem platforme MS Teams, a poveznicu možete dodati u svoj kalendar.

Autor: Petra Škaberna
Dan doktorata 2020.
19. studenog 2020. 13:00  -  15:00
Popis obavijesti