Prof. dr. sc. Branko Jeren dobitnik...

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora donio je Odluku o podjeli državnih nagrada za znanost za 2019. godinu.

Državnom nagradom za životno djelo u području tehničkih znanosti nagrađen je prof. dr. sc. Branko Jeren. Državna nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Čestitamo profesoru Branku Jerenu!

Više informacija nalazi se u nastavku obavijesti.

Prof. dr. sc. Branko Jeren, redoviti profesor u trajnome zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za cjelokupan znanstvenoistraživački, nastavni i organizacijski rad u području tehničkih znanosti, a posebice za vrhunske, međunarodno priznate rezultate u istraživanju digitalne obrade signala i računalnih sustava za mjerenje, nadzor i upravljanje procesima. Zahvaljujući znanstvenoj izvrsnosti i iskustvima u vođenju znanstvenih projekta, profesor Jeren je 1987. i 1988. godine bio voditelj dvogodišnjega projekta razvoja višeprocesorskoga sustava SABRINA Kalifornijskoga sveučilišta Santa Barbara.

Obnašajući mnogobrojne odgovorne dužnosti u akademskoj i društvenoj zajednici, uključujući dužnosti ministra znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (1993. – 1995.) i rektora Sveučilišta u Zagrebu (1998. – 2002.), dao je iznimno veliki doprinos razvoju i informatizaciji znanstvenoga visokoobrazovnoga sustava te hrvatskoga društva u cjelini. Posebice je značajan doprinos profesora Jerena uspostavi sustava zapošljavanja znanstvenih novaka u sklopu znanstvenoistraživačkih projekata, čime su postavljeni temelji kadrovske obnove i razvitka znanstvene i akademske zajednice te Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet preko koje je još 1995. godine, u jeku Domovinskoga rata, omogućen besplatan pristup internetu svim hrvatskim građanima.

Profesor Jeren počasni je doktor Sveučilišta u Mostaru i dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja. Ističemo Državnu nagradu za znanost koju je primio 1997. godine te Zlatnu plaketu "Josip Lončar" za dugogodišnji predani nastavni i znanstveni rad i iznimni doprinos razvoju Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz 2004. godine. Nagradom "Nikola Tesla" Hrvatske sekcije IEEE nagrađen je 2015. godine.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti