Nera Žigić izabrana za predsjednicu...

Na redovitoj izbornoj Skupštini Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu, koja je 2. listopada 2020. godine bila održana na Kineziološkom fakultetu, za predsjednicu Udruge izabrana je Nera Žigić, profesorica Tjelesne i zdravstvene kulture na FER-u.

Udruga promiče edukaciju i umrežavanje nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, potiče horizontalnu mobilnost studenata na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te vodi brigu o sveukupnom pozicioniranju predmeta na Sveučilištu.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti