Inovativni projekti FER-a iz područja...

Projekt "Plava tehnologija - razvijanje inovativnih tehnologija za održivost Jadranskoga mora" (InnovaMare) razvit će i uspostaviti model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora s misijom orijentiranom na održivost Jadranskog mora.

Glavna svrha projekta je podizanje prekogranične suradnje između znanosti i privatnog sektora na višu razinu i olakšavanje uključivanja MSP-a u međunarodne mreže za istraživanje kao način dodavanja vrijednosti MSP-u u području internacionalizacije i transfera tehnologije imajući u vidu doprinose svih dionika uključenih u projekt. Jedan od glavnih izazova projekta InnovaMare je povećanje učinkovitosti inovacijskih aktivnosti u relevantnim područjima plave ekonomije - povećanjem prijenosa znanja unutar područja suradnje između poduzeća, centara za istraživanje i razvoj, visokog obrazovanja i javnog sektora kroz edukacijske programe za izgradnju kapaciteta za različite dionike.

Glavni rezultat provedbe projekta bit će MAiROS - glavna platforma za razvoj rješenja za praćenje i predviđanje onečišćenja Jadranskog mora. MAiROS će se biti spreman povezati na paneuropsku mrežu digitalnih HUB-ova i na taj način omogućiti povezivanje svih dionika na europskoj razini.

Projekt InnovaMare provodi se u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska, a voditelj projekta na FER-u je prof. dr. sc. Nikola Mišković.

Cilj projekta "Inovativni model za potporu energetskoj sigurnosti i diversifikaciji u dunavskoj regiji kombiniranjem energije iz biomase s viškovima obnovljive energije" (DanuP-2-Gas) je poticanje transnacionalne suradnje i sinergije među ključnim akterima energetskog sektora, istraživanja, javne uprave i poduzeća kako bi se povećala raznolikost energetskih izvora, strategija skladištenja i distribucije za transnacionalne energetske mreže u Podunavlju. Ova poboljšana suradnja rezultirat će povećanom energetskom sigurnošću i učinkovitošću.

Dunavska regija ima veliki potencijal za održivu proizvodnju i pohranu obnovljive energije. Međutim, do danas ova je regija snažno ovisna o uvozu energije, dok su energetska učinkovitost, raznolikost i udio obnovljivih izvora niski. DanuP-2-Gas će, u skladu s klimatskim ciljevima EU za 2030. godinu i s ciljevima EUSDR PA2, unaprijediti transnacionalno energetsko planiranje promovirajući strategije proizvodnje i pohrane obnovljive energije u dunavskoj regiji povezivanjem elektroenergetskog i plinskog sektora te sektora vezanih uz biomasu.

Projekt DanuP-2-Gas provodi se u sklopu Interreg programa Dunav, a voditelj projekta na FER-u je prof. dr. sc. Mario Vašak.

Oba projekta financira Europski fond za regionalni razvoj.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti