Privremeni rezultati rujanskog...

Svi pristupnici koji su u rujanskom roku predali prijavu za upis na diplomski studij  mogu nakon obavljenog razredbenog postupka vidjeti rezultate na stranici: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Konačni rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni po okončanju žalbenog postupka.

Žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Povjerenstvu za upis studenata putem urudžbenog zapisnika u pisanom obliku  najkasnije do ponedjeljka, 21. rujna 2020. godine do 10 sati. Na podnesene žalbe Povjerenstvo je dužno odgovoriti u roku od 24 sata. Kandidati koji će u žalbenom postupku tražiti uvid u ispit trebaju se javiti u Studentsku službu u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine u 14 sati.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomski studij je diplomski.upisi@fer.hr.

Autor: Petra Lukina
Popis obavijesti