Projekt FARCROSS za snažniju...

FARCROSS je projekt iz programa Obzor 2020 kroz koji se razvijaju nova programska/algoritamska rješenja te se instaliraju hardverske komponente u regionalne prijenosne sustave s ciljem veće integracije obnovljivih izvora energije. Kroz projekt partneri iz akademske zajednice, industrije i operatora prijenosnog sustava razvijaju nove modele i algoritme za fleksibilno prekogranično trgovanje energijom i pomoćnim uslugama. Svi razvijeni algoritmi bit će testirani u stvarnim prijenosnim elektroenergetskim mrežama, uzimajući u obzir mogućnostima fleksibilnog vođenja mreže pomoću podataka iz uređaja koji daju tehničke i meteorološke informacije u stvarnom vremenu.

Fakultet elektrotehnike i računarstva u projektu FARCROSS sudjeluje u razvoju optimizacijskih algoritama za prekogranično trgovanje energijom i uslugama rezerve. U razvijene algoritme bit će implementirane i mogućnosti dinamičke prijenosne moći elektroenergetskih vodova temeljem podataka o vremenskoj prognozi čime bi, u povoljnim uvjetima, bilo moguće prenijeti više električne energije. Algoritmi će biti testirani na stvarnim prijenosnim mrežama regionalnih operatora prijenosnog sustava dok će podatci o vremenskim prognozama i termičkim moćima vodova biti dobiveni iz novoinstalirane opreme na nadzemnim prijenosnim vodovima. Već u prvoj godini projekta u suradnji projektnih partnera, među kojima su FER i Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS), u Hrvatskoj su, kao prvoj pilot lokaciji, uspješno instalirani i ispitani uređaji za nadzor prijenosnih vodova u 220kV mreži HOPS-a.

I u sljedećim fazama projekta isti ili slični uređaji bit će postavljeni na prekogranične vodove sa susjednim državama. U konačnici će razvijeni i verificirani algoritmi biti implementirani pri regionalnim prijenosnim sustavima te će njihova učinkovitost biti ispitana radom u stvarnom vremenu.

Voditelj projekta na FER-u je doc. dr. sc. Tomislav Capuder. Projekt traje četiri godine, a započeo je u listopadu 2019. godine.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti