Zavod za telekomunikacije slavi 69....

Prije 69 godina, na 74. redovnoj sjednici vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 29. lipnja i 2. srpnja 1951. godine, donesena je odluka o osnivanju Zavoda za telekomunikacije (ZTEL).

Citat iz Zapisnika:

"20) Dekan čita prijedlog doc. ing. Hegedušić Mladena i honor. nastavnika ing. Matković Vladimira, da se na Elektrotehničkom odsjeku, pododsjek slabe struje, osnuje Zavod za telekomunikacije. Vijeće prima prijedlog time, da se s Ministarstvom pošta napravi detaljno formalno utanačenje, pošto je i ono zainteresirano za osnivanje ovoga zavoda."

U to vrijeme ZTEL je bio smješten na adresi Ul. 8. maja, sadašnjoj Ulici Farkaša Vukotinovića 2, što potvrđuje isječak iz telefonskog imenika Direkcije PPT Zagreb iz 1951. i 1959. godine, dok je 1964. godine Zavod već bio smješten u Unskoj ulici.

Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti.


ZTEL začetnik projekta www.hr

Djelovanje Zavoda za telekomunikacije ističe se po povijesnoj inicijativi akademika prof. dr. sc. Ignaca Lovreka, koji je zajedno s Denisom Gračaninom, Miljenkom Mikucem i Josipom Jurićem, 1993. godine pribavio i instalirao poslužitelj weba čime je uspostavljena početna stranica Republike Hrvatske – www.hr. Nakon razdoblja eksperimentalnog rada, kao jedan od prvih poslužitelja weba u Hrvatskoj, javnosti je predstavljena 12. veljače 1994. godine.

Na početnoj stranici Republike Hrvatske, koja je registrirana u CERN-u, nalazila se i osjetljiva karta Hrvatske. S obzirom na to da je tada u svijetu postojalo tek oko 20 osjetljivih karata, među kojima se karta Hrvatske isticala hiperpovezanošću, hipertekstovima i skrivenim informacijama unutar karte, o njoj se pisalo i u japanskom časopisu "Internet" 1994. godine.

Akademik prof. dr. sc. Ignac Lovrek bio je prvi voditelj projekta www.hr koji je pokrenut s CARNetom, naslijedila ga je prof. dr. sc. Maja Matijašević, potom naš sadašnji dekan prof. dr. sc. Gordan Gledec, a projekt je aktivan i danas te ga vodi izv. prof. dr. sc. Marin Vuković.
 

Strojno učenje predaje se još od 1994. godine!

ZTEL kontinuirano prati trendove i prilagođava se potrebama gospodarstva za visoko educiranim stručnjacima. Tomu ide u prilog i činjenica da se strojno učenje na Zavodu počelo predavati još 1994. godine kroz kolegij "Automati sa svojstvom učenja", dok se od 1997. godine na kolegiju "Konkurentno programiranje" predaje programiranje  programskom jeziku Java.

Od akademske godine 2021./2022. Zavod je nositelj profila "Znanost o mrežama" na diplomskom studiju Računarstvo. Studenti će steći teorijska i praktična znanja i vještine za istraživanje, razvoj i izvedbu mreža, sustava i usluga, s naglaskom na identifikaciju, formulaciju i rješavanje složenih problema u području komunikacijskih mreža, raspodijeljenih sustava i na njima zasnovanih umreženih usluga.

Zavod od samog početka surađuje s mnogim poduzećima iz industrije, a posebno se ističe Ericsson Nikola Tesla s kojim od 2001. godine zajedno organizira Ericsson Nikola Tesla Summer Camp! Studenti koji diplomiraju na ZTEL-u najčešće se zapošljavaju u telekomunikacijskim tvrtkama (Ericsson Nikola Tesla, Nokia Siemens Networks, HT - Hrvatski Telekom, A1, Tele2), u IKT tvrtkama (Degordian, CROZ, Five, Visage Technologies AB), u znanstvenim, nastavnim i državnim ustanovama (HAKOM, CARNet, Srce) i drugdje gdje su poželjna znanja iz mrežnih tehnologija i mrežne opreme, usluga i softvera u umreženoj okolini.

Do sredine 2020. godine, na Zavodu je diplomiralo 3885 inženjera! Od uvođenja novog modela visokoškolskog obrazovanja, preddiplomski studij je završilo 871 studenata. Kako bi ojačali neformalnu komunikaciju sa svojim studentima, ali i alumnima, Zavod održava Facebook profil na kojem je u posljednje vrijeme objavljeno nekoliko sjajnih osvrta studenata koji su netom obranili svoje završne ili diplomske radove.

Prof. dr. sc. Josip Župan, dugogodišnji predstojnik Zavoda (1969. - 1982. te 1984. – 1986.) u svojim je govorima osnivanje Zavoda obilježio s latinskom izrekom "Omnium rerum principia parva sunt" (Počeci svih stvari su maleni), a 40. obljetnicu s: "Iucundi acti labores" (Dovršeni su poslovi ugodni/Sjećanje na prošle radove je slatko).


Zavodski velikani

Dvojica Zavodskih profesora obnašali su dužnost dekana FER-a: prof. dr. sc. Vladimir Matković (1962./1963. i 1963./1964.) te prof. dr. sc. Mladen Kos (2002./2003. do 2005./2006.). Zanimljivo je napomenuti da je i današnji dekan FER-a, prof. dr. sc. Gordan Gledec, doktorirao na našem Zavodu 2004. godine s disertacijom "Metrika za ocjenu uporabljivosti Web sjedišta".

Zavod se diči i činjenicom da ima čak dvojicu akademika: akademika Ignaca Lovreka, redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) od 2018. godine, koji obnaša dužnost tajnika Razreda za tehničke znanosti te akademika Vladimira Matkovića, koji je bio redoviti član HAZU od 1991. - 2005. godine.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti