AgroSPARC i VODIME doprinose jačanju...

Novougovoreni projekti AgroSPARC i VODIME, financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, usmjereni su ka jačanju primijenjenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Projekti će se u iduće tri godine koncentrirati na istraživanja vezana uz planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, s naglaskom na ranjive sektore upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma.

Aktualne i nadolazeće klimatske promjene izgledno će se najznačajnije odraziti na uzgoj poljoprivrednih kultura u obliku smanjenog prinosa, povećanih troškova te nužnog odstupanja od tradicijskog uzgoja. Tom problemu doskočit će projekt "AgroSPARC- Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama", čiji je cilj izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja pšenice primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i permutirane u prototipnim komorama te korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima. Modeli će se javno i interaktivno koristiti kroz portal za predviđanje različitih stadija razvoja pšenice u stvarnim i hipotetskim klimatskim uvjetima.

FER je partner na projektu AgroSPARC, a voditelji na FER-u su izv. prof. dr. sc. Matko Orsag i doc. dr. sc. Vinko Lešić.

Projekt pod nazivom "VODIME - Vode Imotske krajine" usmjeren je na jačanje otpornosti od klimatskih promjena, gore spomenutih ranjivih sektora, na specifičnom području Imotske krajine. Na temelju rezultata istraživanja izradit će se pametni sustav za podršku odlučivanju u upravljanju Imotskim poljem u prilagodbi klimatskim promjenama te integralna studija za upravljanje Imotskim poljem. Obje aktivnosti doprinijet će jačanju otpornosti na klimatske promjene i većoj funkcionalnosti te ekonomskom napretku Imotske krajine.

FER je partner na projektu VODIME, a voditelj na Fakultetu je izv. prof. dr. sc. Marin Šilić.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti