Dva nova istraživačka projekta na FER-u

Krajem travnja 2020. godine na FER-u su započela dva nova istraživačka projekta proizašla iz poziva "Ulaganje u znanost i inovacije" (UZI) za koje su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Riječ je o projektima pod nazivom "Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transport - ZaCjel" i "Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora - RESIN".

FER trenutno provodi šest istraživačkih projekata iz poziva Ulaganje u znanost i inovacije, a više informacija o novopotpisanim projektima dostupno je u nastavku obavijesti.

Cilj projekta ZaCjel je jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj u području nadzora dinamički opterećenih konstrukcija te upravljanja energetskim i transportnim sustavima koji ih sadrže kako bi se omogućila njihova duga i sigurna eksploatacija. To postaje izrazito važno u sve nestalnijim uvjetima rada energetskih i transportnih sustava uslijed procesa dekarbonizacije i porasta korištenja zelene energije. Kao partner na projektu FER će osmisliti načine automatskog upravljanja korištenjem metoda matematičke optimizacije i računalne geometrije koji se neinvazivno nadodaju na postojeće algoritme i čuvaju integritet konstrukcije, a prijavitelj FSB i partner Građevinski fakultet u Rijeci bave se metodama procjene stanja integriteta konstrukcije te određivanja dopuštenih opterećenja kao podlogama za upravljanje. Voditelj projekta na FER-u je prof. dr. sc. Mario Vašak.

Drugi novopotpisani UZI projekt RESIN, bavit će se problemom korištenja fosilnih goriva u prometnom sektoru, kao glavnim krivcem za negativni utjecaj na okoliš i ubrzavanje klimatskih promjena. Smanjenje štetnih emisija i usavršavanje procesa izgaranja nameće se stoga kao važan zadatak na putu prema smanjenju potrošnje energije i emisije polutanata, pri čemu je istraživanje fenomena spreja te biodizela od velike važnosti. Koordinator projekta je FSB, a FER je partner koji će projektu dati ekspertizu u području digitalne obrade i analize slike za određivanje prostorne distribucije raspršenosti biodizela. Voditelj projekta na FER-u je prof. dr. sc. Sven Lončarić.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti