Projekt RailTwin –  koncept...

Projekt RailTwin, punoga naziva "Pametni dizajn i proizvodnja u željezničkoj industriji zasnovana na konceptu digitalnog blizanca", dio je inicijative između Ujedinjene Kraljevine, Kine i BRI država (Belt and Road Initiative) kojom se potiče stvaranje mreža visokoobrazovnih institucija u području proizvodnih tehnologija, inženjerstva i projektiranja, robotike, tehnologije materijala i procesnih sustava.

Specifični ciljevi projekta su uspostavljanje zajedničkog istraživačkog centra za pametni dizajn i proizvodnju u željezničkoj industriji zasnovanog na konceptu digitalnog blizanca i poticanje dugoročnog strateškog i održivog istraživačkog partnerstva.

Voditelj projekta na FER-u je izv. prof. dr. sc. Darko Vasić, a njegova ukupna vrijednost iznosi 78.775,60 eura. Projekt RailTwin je započeo 1. travnja 2020. godine.

Više informacija o projektu nalazi se u nastavku obavijesti.

Digitalni blizanci dinamični su digitalni prikaz fizičkog sustava koji se kontinuirano ažurira podacima o performansama, održavanju i stanju fizičkog sustava kroz njegov životni ciklus. Koncept omogućuje proizvođačima ili korisnicima potpuni digitalni otisak proizvoda i informirano donošenja odluka. Područje primjene projekta RailTwin je cijeli životni ciklus pametnog vlaka velike brzine, što uključuje dizajn, proizvodnju, distribuciju, servis, održavanje, nadogradnju i recikliranje s podrškom u vidu digitalnog blizanca za učinkovitu interakciju s korisnicima, fizičkim okruženjem i okruženjem cyber prostora. Ključne tehnologije obuhvaćaju senzoriku, nadzor, IoT i analizu velikih skupova podataka i tehnologiju digitalnih blizanaca.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti