Prof. dr. sc. Igor Kuzle dobitnik...

Dr. sc. Igor Kuzle, redoviti profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju FER-a, dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Nagradu HAZU iz područja tehničkih znanosti profesor Kuzle dobiva za znanstvene radove u primjeni različitih koncepata upravljanja naprednim elektroenergetskim mrežama u svrhu povećanja fleksibilnosti elektroenergetskog sustava te omogućavanja masovne integracije obnovljivih izvora energije.

Riječ je o znanstvenoj cjelini od 19 znanstvenih radova objavljenih u renomiranim znanstvenim časopisima, od kojih je 12 radova objavljeno u časopisima Ql kategorije (tri rada u časopisima s faktorom odjeka većim od 7 te dodatnih šest u časopisima s faktorom odjeka većim od 4). Ovo znanstveno postignuće u kojem su predstavljeni najznačajniji aspekti koordiniranog upravljanja različitim tehnologijama naprednih elektro-energetskih mreža ostvareno je u suradnji s vlastitim doktorandima i znanstvenicima iz inozemstva.

Čestitamo profesoru Kuzleu!

Više informacija nalazi se u nastavku obavijesti.

Istraživanjem dinamike elektroenergetskog sustava te utjecaja obnovljivih izvora energije ovim su djelom predložena rješenja koja omogućuju masovnu integraciju obnovljivih izvora. Predloženi su koncepti upravljanja i koordinacije kojima se optimira pogon, smanjuju troškovi i povećava fleksibilnost elektroenergetskog sustava. Za vrednovanje razvijenih modela korišteni su podatci prikupljeni mjerenjima u elektroenergetskom sustavu Hrvatske čime je dokazana i njihova praktična primjenjivost

Profesor Kuzle je predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku, a bavi se istraživanjima u području elektroenergetike, posebice napredne mreže u prijenosnome elektroenergetskom sustavu. Nagrađen je godišnjom Državnom nagradom za znanost za 2017. godinu. Bio je koordinator dvaju europskih projekata iz programa istraživanja i inovacija Obzor 2020 i voditelj više nacionalnih znanstvenih projekata.

 

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti