FER-ovci izradili preko 600 zaštitnih...

Desetak entuzijasta s FER-a uključilo se u inicijativu Hrvatskog studentskog zbora #studentipomazu što je rezultiralo izradom više od 600 vizira za zaštitu medicinskog osoblja. Viziri su distribuirani brojnim zdravstvenim ustanovama, bolnicama i domovima zdravlja diljem Hrvatske.

Student 3. godine, Matej Šikić Vagić, započeo je među prvima jednu takvu hvalevrijednu inicijativu na FER-u. On je uz potporu studenta Hrvoja Žmavca, suradnika na ZARI-ju, Ive Vatavuka i istraživača dr. sc. Frana Petrica te tri 3D printera našeg Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS), izradio više od 250 vizira. S 30-ak dodatno izrađenih vizira njima se pridružio i asistent Petar Franček sa Zavoda za elektroakustiku. Izradu je djelomično materijalom podržala Skriptarnica FER-a i Hrvatska gospodarska komora, a osim do zagrebačkih bolnica, viziri su putovali sve do Požege, Murtera i Zadra.

Tim entuzijasta sa Zavoda za elektrostrojarstvo čine mlađi istraživači Goran Josipović i Bojan Spahija, asistent Igor Sirotić te doc. dr. sc. Šandor Ileš koji su na četiri 3D printera izradili sveukupno više od 300 vizira. Inicijativu su podržale tvrtke Axiom d.o.o. i Finder d.o.o., a viziri su podijeljeni na KBC Rebro, Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", KB Merkur, Dom zdravlja Zabok i zdravstvenim djelatnicima koji su ih zatražili.

Istraživač sa Zavoda za radiokomunikacije, Josip Lončar od samog se početka inicijative HSZ-a priključio izradi zaštitnih vizira na zavodskom 3D printeru. U skladu s mogućnostima i dostupnim materijalom, izradio je 30 komada za zdravstvene djelatnike zagrebačkih domova zdravlja i KBC Rebro. "Inicijativu #studentipomazu na razini Hrvatske je pokrenuo Hrvatski studentski zbor (HSZ), koji je kroz 10 regionalnih centara koordinirao 400 printera u 45 gradova, što je rezultiralo s 11476 proizvedenih zaštitnih vizira. U želji da pomognem u borbi protiv koronavirusa, na samom početku inicijative kontaktirao sam i priključio se HSZ-u", pojašnjava Josip Lončar.

Fotografije pogledajte u nastavku obavijesti.

Student Matej Šikić Vagić na čiju se inicijativu u izradu vizira uključio i FER-ov LARICS

 
Zdravstvene djelatnice Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević"

 
Zdravstvene djelatnice Doma zdravlja Zabok

 
Zaštitni viziri koje je izradio tim Zavoda za elektrostrojarstvo

 

 

 

Prvostupnik sestrinstva Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC-a Zagreb opremljenog vizirom i spremnog za bitku s koronavirusom

 

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti