U ožujku FER potpisao tri nova EFRR...

FER je 13. ožujka 2020. godine potpisao tri nova ugovora iz poziva "Ulaganje u znanost i inovacije" za koje su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Riječ je o projektima "IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi", "Heterogeni autonomni robotski sustav u vinogradarstvu i marikulturi" i "Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije" ukupne vrijednosti 17.217.450,83 kune. FER je koordinator sva tri EFRR projekta.

Opširnije informacije pročitajte u nastavku obavijesti.

Cilj projekta IoT-polje je povećati tržišno orijentirane IRI aktivnosti u područjima Interneta stvari i biljnih znanosti za uspostavu ekosustava umreženih uređaja i inovativnih usluga s primjenom u poljoprivredi. Projekt će omogućiti prijenos znanja i tehnologije u hrvatska ICT poduzeća i povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, a njegova ukupna vrijednost iznosi 6.672.806,98 kuna.

Cilj interdisciplinarnog projekta HEKTOR je izraditi sustavno rješenje za koordinaciju odnosno kooperaciju pametnih heterogenih robota (morskih, kopnenih i zračnih vozila) koji autonomno surađuju i međusobno raspodjeljuju zadatke u otvorenom nestrukturiranom prostoru (akvatoriju). U dva odabrana demonstracijska scenarija, na uzgajalištu morske ribe te u vinogradima na melioriranom kršu, HEKTOR bi kao modularan i autonoman sustav bio prilagođen za različite radne, inspekcijske i interventne misije s mogućnošću intervencije čovjeka tijekom njihovog obavljanja. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, a njegova ukupna vrijednost iznosi 5.347.548,42 kune.

USBSE projekt pripada tematskom prioritetnom području S3 "Energija i održivi razvoj". Povećanje tržišno orijentiranih istraživačkih aktivnosti i diseminacija znanja postići će se razvojem dva prototipa umreženih stacionarnih spremnika energije koji se sastoje od dvosmjernog AC/DC pretvarača odnosno baterija i uređaja za komunikaciju s agregatorom. U projektu će se razviti i aplikacija agregatora kako bi se u potpunosti moglo demonstrirati predloženo rješenje i funkcionalni proizvod. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, a njegova ukupna vrijednost iznosi 5.197.450,83 kune.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti