Započela tri nova EFRR projekta

Novougovoreni projekti RESdata i AgroEko, financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, usmjereni su ka jačanju primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u sektoru energetike odnosno razvoju i primjeni naprednog sustava praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline. Treći EFRR projekt, pod akronimom ASAP, razvit će sustav za autonomni pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture.

Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti.

Projektom "Rješenja prilagodbe elektroenergetskog sustava klimatskim promjenama temeljena na velikim količinama podataka" (RESdata) planirana je provedba primijenjenog istraživanja usmjerenog na prilagodbu klimatskim promjenama koje utječu na stabilnost elektroenergetskog sustava i sigurnost opskrbe energijom te rad postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije, a s ciljem razvoja mjera prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike.
FER je koordinator ovoga projekta čija vrijednost iznosi 3.288.447,23 kune, a voditelj je doc. dr. sc. Tomislav Capuder.

"Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja" (AgroEko) razvit će i primijeniti napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru. Cilj je projekta prikupljati prostorno i vremenski artikulirane podatke o kvaliteti vode i tla multisenzorskim učestalim motrenjem za predviđanje procesa i predlaganje rješenja za upravljanje sustavom u riziku od zaslanjenja i onečišćenja. 
FER je partner na AgroEko projektu čija ukupna vrijednost iznosi 2.997.725,85 kuna, a voditelj na FER-u je prof. dr. sc. Vedran Mornar.

Projekt "Autonomni sustav za pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture" (ASAP) razvija sustav za autonomni pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture, kao dijela inteligentnih transportnih sustava i logistike za održavanje, praćenje i upravljanje. Sustav uključuje provođenje eksperimentalnih ispitivanja građevina uz pomoć robota i bespilotne letjelice, te bežično prikupljanje podataka u realnom vremenu. Post procesna obrada povezuje rezultate eksperimentalnog ispitivanja i numeričke modele za predviđanje uporabnog vijeka i preostale nosivosti konstrukcija, te omogućuje pohranu podataka u bazu podataka za potrebe krajnjih korisnika.
FER je partner na ASAP projektu čija ukupna vrijednost iznosi 7.151.594,85 kuna, a voditelj na FER-u je prof. dr. sc. Roman Malarić.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti