Studenti Sveučilišta Harvard u okviru predmeta Brain and Behavior in the Extremes na diplomskom studiju kao nastavne materijale (assigned reading materials) koriste članke objavljene u suradnji s Laboratorijem za interaktivne simulacijske sustave FER-a 2019. godine pod nazivom "Stress Resilience Assessment Based on Physiological Features in Selection of Air Traffic Controllers“ i "New Tools and Methods in Selection of Air Traffic Controllers Based on Multimodal Psychophysiological Measurements“ (IEEE Access, impact factor: 4,098).

Na taj način naša znanstvena suradnja sa Sveučilištem Harvard i Massachusetts General Hospital proširuje se i na suradnju u nastavi.

Autor: Krešimir Ćosić
Popis obavijesti