Zavod za Elektroničke sustave i obradbu informacija i Hrvatska sekcija IEEE, Odjel za instrumentaciju i mjerenja, pozivaju Vas na predavanje:

"Prijenos znanja o mikroelektromehaničkom dizajnu - senzori biljne embolije za poljoprivredu
/
"Transferring knowledge on microelectromechanical design – plant embolism sensors for agriculture",

koje će održati dr. sc. Dinko Oletić, Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Ovim predavanjem dr. Oletić će prenijeti svoja iskustva s boravka na institutu C2N - Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau, Pariz, gdje je proveo 5 mjeseci u okviru projekta mobilnosti "Transferring knowledge on microelectromechanical design - plant embolism sensors for agriculture" financiranog od zaklade UKF - Jedinstvo uz pomoć znanja. Više informacija o ovom projektu dostupno je ovdje.

Predavanje će se održati u utorak, 10. 12. 2019. godine, u 11.00 sati, u Sivoj vijećnici FER-a.

Predvidivo trajanje predavanja je 45 min. Jezik predavanja je hrvatski.

Više informacija o predavanju i o predavaču pročitajte u nastavku obavijesti.

U okviru projekta mobilnosti "Transferring knowledge on microelectromechanical design - plant embolism sensors for agriculture" financiranog od zaklade UKF - Jedinstvo uz pomoć znanja, Dr. Dinko Oletić je proveo 5 mjeseci, od srpnja do kraja studenog 2019. na usavršavanju u području dizajna mikroelektromehaničkih (MEMS) senzora u Francuskoj, na institutu C2N - Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau, Pariz. Ovim predavanjem Dr. Oletić će prenijeti svoja iskustva s boravka na C2N i predstaviti preliminarne rezultate MEMS dizajna pasivnih ultrazvučnih piezoelektričkih rezonatora za detekciju ranih simptoma vodnog stresa izazvanog sušom kod biljaka.

Sažetak:

Napredne senzorske tehnologije za mjerenje razine vodnog stresa kod biljaka ključne su za precizno navodnjavanje u poljoprivredi. Aktualna istraživanja u području fiziologije bilja upućuju da je embolizacija provodnih tkiva za prijenos vode (ksilema) jedan od ključnih uzroka biljnog mortaliteta izazvanog sušom. Jedan od ranih simptoma embolizacije je pojava kavitacijskih mjehurića u ksilemu. Njihova pojava uzrokuje intermitentne ultrazvučne emisije u području 100-500 kHz koje se mogu neinvazivno motriti pasivnim ultrazvučnim senzorima na deblu. Ipak, to je energetski zahtjevan zadatak za elektroničko sklopovlje, koji zahtjeva kontinuiranu obradu signala. Stoga, istražujemo dizajn mikroelektromehaničkih (MEMS) pasivnih piezoelektričkih rezonatora za detekciju i razvrstavanje ultrazvučnih kavitacijskih emisija po frekvenciji. U ovom predavanju bit će predstavljeni dizajn takvog senzora: preliminarni rezultati simulacija, prijedlog tehnološkog procesa izrade te započeti koraci izrade u tehnološkom centru instituta C2N u Francuskoj.

Životopis predavača:

Dr. Dinko Oletić je doktorirao na FER-u 2016. godine. Član je IEEE od 2010. Kao poslijedoktorand radi na HRZZ projektu "SENSIRRIKA - Advanced sensor systems for precision irrigation in karst landscape". Objavio je 25 radova u području dizajna autonomnih senzorskih sustava niske potrošnje energije, s primjenama u poljoprivredi, nadzoru okoliša i biomedicini. Fokus su mu dizajn elektroničkih senzorskih sučelja i obrada signala na ugradbenim procesorima s niskom potrošnjom energije, namijenjeni detekciji vrlo rijetkih događaja/pojava, posebno u domeni akustičkih i ultrazvučnih signala. Kao dobitnik UKF-ove stipendije, u okviru projekta mobilnosti "Transferring knowledge on microelectromechanical design - plant embolism sensors for agriculture" od srpnja do prosinca 2019. proveo je 5 mjeseci na usavršavanju u području dizajna mikroelektromehaničkih (MEMS) senzora u Francuskoj, na institutu Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N).

 

Autor: Davorin Ambruš
Predavanje: Prijenos znanja o mikroelektromehaničkom dizajnu - senzori biljne embolije za poljoprivredu
10. prosinca 2019. 11:00  -  11:45
Popis obavijesti