Teleskopi MAGIC detektirali...

Kolaboracija MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) objavila je dva rada u časopisu Nature, koje supotpisuju i znanstvenici FER-a, Željka Bošnjak, Ana Babić i Stefan Cikota.

U prvom članku je predstavljeno otkriće provale gama zraka (eng. Gamma Ray Burst, GRB) u području gama-zraka vrlo visokih energija teleskopima MAGIC. S ciljem detektiranja GRB-a u teraelektronvoltskom (TeV) području, MAGIC teleskopi su dizajnirani tako da mogu promijeniti smjer opažanja unutar 20 s. Nakon 15 godina potrage, 14. siječnja 2019. konačno je opažena ova komponenta u emisiji GRB190114C. Opažanja su započeta 20 s nakon dojave sa satelitskih opservatorija Fermi i Swift. Analiza u realnom vremenu tijekom samog opažanja otkrila je snažan signal u području vrlo visokih energija te je MAGIC poslao dojavu opservatorijima diljem svijeta i tako potaknuo opažanje preko čitavog elektromagnetskog spektra.

Drugi članak je temeljen na otkriću na vrlo visokim energijama i opažanjima pomoću ostalih instrumenata. Koristeći opaženi sjaj na velikom broju valnih duljina, testirani su postojeći teorijski modeli provala gama zraka. Pronađeno je da opažena emisija ima dvije komponente u energijskom spektru. Novost je karakterizacija komponente na višim energijama, u području teraelektronvoltskih energija za kojeg je pronađeno da sadrži snagu usporedivu s nižom, sinhrotronskom komponentom. Ovakva raspodjela energije se očekuje kada se fotoni iz maksimuma sinhrotronskog spektra raspršuju na visokoenergijskim elektronima, proces nazvan sinhrotronski inverzni Compton (eng. Synchrotron self-Compton).

Više informacija pogledajte u nastavku obavijesti.

Doprinosi znanstvenika s FER-a: U vrijeme otkrića GRB-a Ana Babić je bila na čelu grupe zadužene za detaljno praćenje performansi teleskopa, te je napravila detaljnu analizu performansi teleskopa, potrebnih za određivanje parametara analize signala u kojoj su u najvećoj mogućoj mjeri iskorišteni svi prikupljeni podaci. Željka Bošnjak je sudjelovala u razvoju teorijskog modela GRB-a i procesa koji dovode do emisije gama-zraka energija po prvi put detektiranih teleskopima MAGIC.

Poveznice na dva članka u časopisu Nature su:

"Teraelectronvolt emission from the γ-ray burst GRB 190114C", https://doi.org/10.1038/s41586-019-1750-x
"Observation of inverse Compton emission from a long γ-ray burst",  https://doi.org/10.1038/s41586-019-1754-6

Autor: Ana Holjak
Popis obavijesti