FER u suradnji sa šest sastavnica...

Projekt "Twinning Open Data Operational" (TODO) u okviru Obzor 2020. – Twinning, zamišljen je kao jedan od mehanizama za podizanje kvalitete istraživanja otvorenih podataka na Sveučilištu u Zagrebu na višu razinu, kao i umrežavanje s vodećim svjetskim centrima u području istraživanja i uvođenja ekosustava otvorenih podataka.

Projektni konzorcij čini čak šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Geodetski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Pravni fakultet, Prometni fakultet, Agronomski fakultet) uz potporu dva vodeća sveučilišta u domeni istraživanja otvorenih podataka - Delft University of Technology, Nizozemska i University of Aegean, Grčka.

Voditelj na FER- u je docent Igor Čavrak. Čestitamo!

Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti.

U posljednjih desetak godina inicijative vezane uz otvorene podatke rezultirale su njihovom većom dostupnošću, postupno ostvarujući ambicije poput poboljšane učinkovitosti i djelotvornosti javnih usluga, povećane transparentnosti, odgovornosti i sudjelovanja građana, stvaranja ekonomske i društvene vrijednosti, kao i stvaranja novih radnih mjesta. Da bi se u potpunosti iskoristile prednosti otvorenih podataka potrebno je međusobno izolirane i domenski specifične prakse nadomjestiti ekosustavom - pristupom koji se fokusira ne samo na dostupnost podataka, već i na širu okolinu svjesnu vrijednosti i načina iskorištavanja otvorenih podataka. Uslijed postojanja izraženih međuovisnosti u ekosustavu otvorenih podataka, potreban je holistički pristup njegovu proučavanju, istražujući i razvijajući sve elemente ekosustava ne samo pojedinačno, već posebno u odnosu jednih prema drugima.

Važna komponenta u stvaranju i širem prihvaćanju održivih i inovativnih ekosustava otvorenih podataka je snažna akademska zajednica, s dvojakom ulogom: ulogom izvora i korisnika otvorenih podataka, kao i ulogom aktivnog sudjelovanja u istraživanju ekosustava i provedbi nacionalne agende otvorenih podataka. Iako istraživanje otvorenih podataka u Hrvatskoj postoji, ono je u svojim začecima i nije dovoljno zrelo za potporu uvođenju i usmjeravanju agende. H2020 projekt Twinning Open Data Operational" (TODO) zamišljen je kao jedan od mehanizama za podizanje kvalitete istraživanja otvorenih podataka na Sveučilištu u Zagrebu na višu razinu, kao i umrežavanje s vodećim svjetskim centrima u području istraživanja i uvođenja ekosustava otvorenih podataka. Projekt TODO ima za cilj uspostavljanje održivog i međunarodno značajnog istraživačkog okruženja sposobnog za rješavanje ključnih izazova u istraživanju otvorenih podataka, s naglaskom na  primjeni interdisciplinarnog i više-domenskog istraživačkog pristupa. Projektni konzorcij stoga čini čak šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Geodetski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Pravni fakultet, Prometni fakultet, Agronomski fakultet). Potporu konzorciju domaćih fakulteta pružit će dva vodeća sveučilišta u domeni istraživanja otvorenih podataka - Delft University of Technology, Nizozemska i University of Aegean, Grčka.

Autor: Marko Tucaković
Popis obavijesti