Konačna rang-lista za upis na studijske programe objavljena je 15. srpnja 2019. godine u 16.02 sati na poveznici www.postani-student.hr.

Pristupnici, koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na FER, trebaju u razdoblju od 17. do 19. srpnja 2019. godine osobno dovršiti upis prema rasporedu objavljenom u nastavku obavijesti.

Više informacija o upisu pročitajte u nastavku obavijesti.

Datum

Vrijeme (sati)

Mjesto na upisnoj rang listi

17. 7. 2019.

9.00 – 10.00

1 - 60

17. 7. 2019.

10.00 – 11.00

61 - 120

17. 7. 2019.

11.00 – 12.00

121 - 180

17. 7. 2019.

12.00 – 13.00

181 - 240

18. 7. 2019.

9.00 – 10.00

241 - 300

18. 7. 2019.

10.00 – 11.00

301 - 350

18. 7. 2019.

11.00 – 12.00

351 - 400

18. 7. 2019.

12.00 – 13.00

401 - 450

19. 7. 2019.

9.00 – 10.00

451 - 500

19. 7. 2019.

10.00 – 11.00

501 - 550

19. 7. 2019.

11.00 – 12.00

551 - 600

19. 7. 2019.

12.00 – 13.00

601 do posljednjeg mjesta na listi

 

Pristupnici državljani zemalja koje nisu članice Europske unije koji ostvare pravo upisa na FER mogu dovršiti upisni postupak u bilo kojem od termina navedenih u tablici.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga NE mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će potvrditi upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. Predložak punomoći za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u Studentskoj službi.

VAŽNO!!! Pristupnici prilikom upisa trebaju znati UPISNI BROJ koji im je dodijeljen kroz NISpVU.

VAŽNO!!! Pristupnici, kojima do termina upisa neće biti uručena potvrda o položenoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature, moći će se upisati. Svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predat će naknadno, odnosno tijekom prvog tjedna nastave.

U svrhu dovršenja upisa potrebno je u Studentsku službu FER-a predati sljedeće:

  • upisni paket

Napomena: Upisni paket kupuje se u Skriptarnici koja se nalazi u predvorju ulazne zgrade (aule, ulaz s parkirališta). Cijena ukupnog troška upisa koja obuhvaća i cijenu upisnog paketa iznosi 500,00 kuna.

  • rodni list* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – svi pristupnici;
  • domovnicu* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani RH;
  • potvrdu o položenoj maturi i položenim ispitima državne mature** (izvornik ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) - svi pristupnici;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice – svi pristupnici;
  • jednu fotografiju formata 3, 5 x 3 cm za matični list (primaju se fotografije do formata 4 x 6 cm) – svi pristupnici;
  • presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije;
  • rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - pristupnici koji nisu državljani RH; izdaje Porezna uprava;

* Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci i preuzeti iz sustava e-Građani.

** Pristupnici, kojima do termina upisa neće biti uručena potvrda o položenoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature, moći će se upisati. Svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predat će naknadno, odnosno tijekom prvog tjedna nastave.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilikom upisa trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije.

Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u Studentskoj službi.

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati potvrdu o položenoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i više trebaju prilikom upisa priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.

Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona prilikom upisa trebaju priložiti potvrdu izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status.

Jedan od koraka upisa je i fotografiranje za studentsku iskaznicu. Pristupnici koji ne mogu osobno doći na upis, obavit će fotografiranje za studentsku iskaznicu naknadno, odnosno tijekom rujna. Termini fotografiranja u rujnu bit će pravovremeno objavljeni na fakultetskim mrežnim stranicama. Pristupnici koji budu fotografirani odmah prilikom upisa moći će svoju studentsku iskaznicu preuzeti prije početka predavanja, odnosno nakon uvodnog sata. Ostali će to učiniti kasnije, odnosno najranije dva tjedna nakon fotografiranja.

Studentska iskaznica koristi se za ostvarivanje prava na subvenciju prehrane i za evidenciju prisutnosti na nastavi zbog čega preporučamo da se pristupnici fotografiraju odmah prilikom upisa.

Nakon obavljenog upisa studenti će moći iz sustava odmah ispisati potvrde potrebne za ostvarivanje studentskih prava. Ovo se ne odnosi na pristupnike koji imaju obvezu plaćanja participacije u troškovima studija (već ranije studirali na istoj razini studija, a nisu završili upisani studij i pristupnici strani državljani (državljani država nečlanica Europske unije)). Oni su dužni odmah nakon potvrđenog upisa podmiriti participaciju u troškovima studija. Podatci potrebni za uplatu bit će dostupni na Studomatu odmah nakon potvrde upisa. Uplata će biti vidljiva u sustavu 3 - 5 dana od dana uplate. Tek nakon podmirenja participacije u troškovima studija i nakon što uplata bude vidljiva u sustavu bit će moguće otisnuti potvrde o upisu. U razdoblju upisa (17. do 19. srpnja 2019. godine) će biti iznimno omogućeno i ranije evidentiranje uplate participacije u troškovima studija, a u svrhu izdavanja potvrda o upisu odmah nakon upisa. U tom slučaju je potrebno potvrdu o uplati u navedenom razdoblju predati u fakultetsku blagajnu do 15.00 sati.

Autor: Tomislav Matleković
Popis obavijesti