Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje:

 "Razvoj karijere u 21.stoljeću – Inženjerstvo"

koje će održati Božidar Radenković, Sveučilište u Beogradu, u četvrtak, 13. lipnja 2019. godine, u 17 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebice se pozivaju na predavanje studenti.

Životopis predavača nalaze se u opširnijem sadržaju obavijesti.

Životopis predavača:

Prof. dr. Božidar Radenković rođen je 1958. godine u Pirotu, Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu organizacijskih znanosti (FON), kibernetika 1984. godine. Poslijediplomski studij završio je na FON-u 1987. godine. Doktorska disertacija: "Interaktivni simulacijski sustav za diskretno-stohastičku simulaciju organizacijskih sustava i njegova realizacija na mini i mikroračunalima" obranjen je 1989. godine na FON-u. Za asistenta pripravnika na Fakultetu organizacijskih znanosti, za predmet "Simulacija i simulacijski jezici" izabran je 1987. godine. Izabrana je za docenta iz istog predmeta 1990. godine. Godine 1994. izabran je za izvanrednog profesora. Godine 1999. izabran je za redovitog profesora.
 

Poveznice:
Prof. dr. Božidar Radenković https://elab.fon.bg.ac.rs/bozidar-radenkovic/
IEEE Hrvatska sekcija Odjel za računarstvo http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/c16

Autor: Daniel Hofman
Predavanje: Razvoj karijere u 21.stoljeću – Inženjerstvo
13. lipnja 2019. 17:00  -  18:00
Popis obavijesti