Uprava Fakulteta računarstva i...

U utorak, 2. travnja 2019. godine FER je posjetila Uprava Fakulteta za računarstvo i informatiku Sveučilišta u Ljubljani: dekanica izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, prodekan za nastavu prof. dr. Gašper Fijavž, prodekan za istraživanje doc. dr. Tomaž Curk, prodekan za kvalitetu i međunarodnu suradnju izr. prof. dr. Damjan Vavpotič te prodekan za poslovanje izr. prof. dr. Peter Peer. Sa strane FER-a na sastanku su nazočili dekan i prodekani.

Dekani su predstavili svoje fakultete te istraživačke i stručne aktivnosti, a u srdačnom razgovoru koji je uslijedio raspravljano je o studijskim programima te mogućnosti razmjene studenata, kao i o suradnji na istraživačkim projektima. 

Autor: Ana Fadljević
Popis obavijesti